Vabljeni k sodelovanju v Tednu pisanja z roko 2019

Teden bo potekam med 21. in 25. januarjem 2019.

aaaaa

 

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti  razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. Ker se na Ljudski univerzi Ajdovščina zavedamo pomena učenja na vseh področjih, smo se odločili, da Vas povabimo k sodelovanju v Tednu pisanja z roko 2019, ki bo potekal med 21. in 25. januarjem 2019.

V ta namen smo pripravili poseben natečaj, preko katerega bomo skupaj napisali kratko zbirko zgodb imenovano »Škratkova pot«.

Zakaj »Škratkova pot«?

Škratova pot v natečaju predstavlja simbolno pot, v katero smo združili najpomembnejše inštitucije v Občini Ajdovščina in Občini Vipava. Vsaka izmed inštitucij predstavlja dom enega škrata in sicer:

1. Dom starejših občanov Ajdovščina – škrat KUZMA

2. Občina Ajdovščina- škrat AJDOVČEK

3. Zdravstveni Dom Ajdovščina- škrat ZDRAVKO

4. Policijska postaja Ajdovščina- škratka MILICA

5. Dom starejših občanov Vipava- škrat LANTIER

6. Gasilski dom Ajdovščina – škrat FLORIJAN

7. Občina Vipava – škrat VIPAVKO

Kako sodelovati?

Vsakemu škratu lahko udeleženci natečaja z roko napišejo misel, idejo, pohvalo, pesem ali kratko zgodbo, s katero prenesejo sporočilo posamezni inštituciji. Vaša prva naloga je, da nam do 20. decembra 2018 sporočite, kateremu škratu boste kot inštitucija ali posameznik napisali sporočilo. Lahko se seveda odločite, da boste sporočilo napisali vsem škratom. Število sporočil ni omejeno, edini pogoj je, da so napisana z roko. Misli, ideje, pohvale, pesmi ali zgodbe lahko napišete v poljubnem formatu in obliki (razglednica, vizitka, knjižica, pismo…itd), saj bodo vsaki inštituciji prenesena v posebni škatli, ki jo bodo likovno opremili udeleženci programa PUM-O Ajdovščina. 

Ročno napisana sporočila je treba poslati oziroma dostaviti na naslov: LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, Stritarjeva ulica 1A, 5270 Ajdovščina do petka 11. januarja 2019. Nato pa jih bomo skupaj z Vami (predstavniki posamezne inštitucije, ki bo sodelovala v natečaju) dostavili v Tednu pisanja z roko 2019, v terminu od 21.1 2019 do 25.1. 2019 po prej dogovorjenem terminu. Namen na roko napisanih sporočil, idej, pohval in zgodb je v TEDNU PISANJA Z ROKO 2019 ozavestiti širšo lokalno javnost o pomenu veščine pisanja z roko.

Vsak udeleženec v natečaju oziroma vsaka inštitucija, ki bo v natečaju sodelovala bo prejela digitalno značko »Open Badges« za Učinkovito ročno pisno komunikacijo:

111111111OPIS: Značka izraža sposobnost jasnega, nedvoumnega, čitljivega in lahko razumljivega pisanja z roko.

KRITERIJI:

  • Jasno izražanje misli
  • Maksimalna sporočilnost s čim manj besedami
  • Motorična spretnost pisanja z roko

Za več informacij nas lahko kontaktirate na ksenja.sulic@lu-ajdovscina.si ali na 051 419 119.