Povabilo k sodelovanju za učitelje slovenščine

pexels-photo-265076

Ljudska univerza Ajdovščina je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnega izobraževalnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik in zizpolnjuje pogoje za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter ima z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Oddelkom za slovenistiko, Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik, programom Izpitnega centra podpisano letno pogodbo o sodelovanju.

V skladu s Pravilnikom o izvajanju izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika iščemo zunanje sodelavce za:

  • izvajanje pisnega in ustnega ocenjevanja izpitov iz slovenščine na osnovni ravni.

Pogoji za sodelovanje:

Pisno in ustno ocenjevanje izpitov iz slovenščine na osnovni ravni lahko izvaja oseba (testator), ki izpolnjuje pogoje za izvajalce javno veljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik in je vpisan v evidenco testatorjev Izpitnega centra.

  • izvajanje priprav na izpit iz slovenščine na osnovni ravni

Pogoji za sodelovanje:

Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni lahko izvaja oseba, ki je zaključila dodiplomski študij slovenščine.

Plačilo storitev se izvaja po veljavnem ceniku Ljudske univerze Ajdovščina.
Kriterij izbora so: ustrezna izobrazba, potrdilo o izpolnjevanju pogojev za testatorja, izkušnje in kompetence.

Prijave zbiramo na naslov: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina

Elektronska pošta: info@lu-ajdovscina.si

Dodatne informacije: tel (05)366 47 50, 041 437 785

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!