Jesenski sadeži svetovanja odraslim na poti v vseživljenjsko učenje

Jesen je čas, ko pobiramo ali nabiramo raznovrstne sadeže. Seveda, če smo v preteklosti poskrbeli, da so sadeži lahko nastali, se lepo razvijali in dozoreli. Današnji čas od vseh zahteva, da sami prevzamemo odgovornost za svoj razvoj in se vključujemo v vseživljenjsko učenje, da smo pozitivni in si nenehno ustvarjamo nove priložnosti, iščemo pravo pot do znanj, spretnosti in zaposlitve.

 

GRAFIKONI SVETOVANJEmalaKer se zavedamo, da je za odločitev za pravo izobraževanje potrebna spodbuda in dober nasvet, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina in na drugih lokacijah v okolju od sredine marca 2015 izvajali projekt Svetovanje 2015. Kot ena od 20 izbranih organizacij v Sloveniji smo nudili brezplačno svetovalno podporo predvsem manj izobraženim odraslim, ki razmišljajo o različnih oblikah izobraževanja, ki se morda že izobražujejo ali so zaključili izobraževanje in se sprašujejo »Kaj pa zdaj? Kako naprej?«. Udeležence, ki so bili napoteni od Zavoda RS za zaposlovanje, od delodajalca ali so prišli sami, smo informirali in jim pomagali poglobljeno razmisliti o sebi, o njihovih znanjih, kompetencah, o možnostih potrjevanja neformalnih znanj, izkušenj in o možnostih za formalno izobraževanje. Nastal je osebni svetovalni načrt, s katerim so pridobili vpogled v preteklost, obstoječe stanje, svoje želje, izboljšanje zaposlitvenih priložnosti z nadaljnjim izobraževanjem. V postopku so nekateri pridobili potrdilo o svojih kompetencah, npr. na področju računalništva ali tujega jezika, s katerim bodo morda laže izkazali svoja znanja pri iskanju zaposlitve. Drugi so se na podlagi svetovanja odločili za nadaljevanje šolanja, ki so ga morda opustili pred leti, ali za pridobitev katere od nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za vključitev v tečaj računalništva ali neformalni program za mlade Moja kariera - moja izbira.  

Tako v oktobru, ob zaključku svetovanja tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina »preštevamo sadeže«. V teh dneh se je sestala Skupina za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina, ki je v sodelovanju s partnerji skrbela za uspešen potek projekta, za kakovost svetovanja odraslim in za evalvacijo, spremljanje napredka udeležencev. Ugotovili smo, da smo za skoraj 20% presegli zastavljeni cilj 120 vključenih odraslih, ki ustrezajo pogojem razpisa. 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«