Karierno svetovanje in delavnice za mlade

Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo program za mlade, v katerem jim nudimo poglobljena karierna svetovanja in najrazličnejše delavnice.

 

delavnice za mlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ta način želimo udeležence spodbuditi, da dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti na številne spremembe, s katerimi se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu dela.

Mladim tako vsak dan v času uradnih ur nudimo informiranje in svetovanje na področju kariernega razvoja in možnostih zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.

Poleg tega pa enkrat mesečno izvajamo tudi delavnice, kjer mladi razvijajo temeljne kompetence in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev na trgu dela. Poudarek je tudi na razvijanju veščin vodenja lastne kariere, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri delu (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, čustvena inteligenca, pogajalske spretnosti, idr.).

V mesecu januarju smo izvedli motivacijsko predavanje Tek za življenjem, v katerem nam je g. Mitja Duh predstavil svojo življenjsko zgodbo, ki vključuje vse elemente padca in vzpona nazaj v življenje. Predvsem nas je spodbudil k razmišljanju in nagovoril, zakaj se ne smemo nikoli predati in kako lahko s sanjami ter z izjemno notranjo močjo premagamo najtežje življenjske prepreke in dosežemo želene cilje in sanje. Padci in vzponi so namreč pomemben del za oblikovanje naše karierne in življenjske poti.

V mesecu februarju smo organizirali delavnico učinkovitega iskanja zaposlitve za mlade z naslovom Kreativno se predstavi in prepričaj delodajalca. Na delavnici je ga. Meta Furlan predstavila, kako pripraviti unikatno in ustvarjalno osebno predstavitev s pomočjo računalniškega programa Prezi.

V mesecu marcu bomo izvedli delavnico Podjetnik bom – pa sem pravi za to?, ki bo potekala 16. marca ob 17. uri, na kateri bomo spoznavali, ali smo tudi sami iz podjetniškega testa. Na delavnici, ki jo bo vodila ga. Meta Furlan, bomo namreč spoznali, kakšne značilnosti in lastnosti naj bi imela podjetna oseba ter kako poteka podjetniški način življenja. Pogovarjali se bomo o lastnih podjetniških izkušnjah in razmišljali, kako lahko postanem podjetnik.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

 

Maja Lemut