Zeleni znak kakovosti POKI do 2022

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost.

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost.

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam veliko pomeni. Od leta 2005 načrtno skrbimo za kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. V marcu 2020 smo na Andragoškem centru Slovenije dokazovali opravljeno delo na področju zagotavljanja kakovosti za obdobje 2017 – 2019.

Naše skupno delo za doseganje 8 standardov kakovosti smo izkazali na različne načine in dosegli vseh 18 možnih točk.

Ponosni smo, da je naše delo na področju načrtne skrbi za kakovost v 15-tih letih že prepoznano in ker smo ponovno pridobili pravico do uporabe znaka POKI za obdobje 2020 – 2022. V organizaciji bomo tudi v bodoče aktivni pri načrtnem delu za kakovost. Pripravili bomo novo samoevalvacijo. Hkrati pa že vpeljujemo izboljšave na področju REZULTATI IN UČINKI IZOBRAŽEVANJ, na podlagi tokratnih ugotovitev.

poki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da nam tudi vi kadarkoli sporočite vaša mnenja o izobraževanjih ali predloge za izboljšave: 05 366 47 50 ali

ScreenHunter 43