Ljudska univerza Ajdovščina z veliko vlogo v evropskem projektu

V oktobru smo začeli z mednarodnim projektom Teddy bears in pairs (Medvedki v parih), ki povezuje odrasle in otroke - delujejo v parih.

Naš namen je, da v medgeneracijskem ozračju izboljšamo e-pismenost vseh udeležencev. Poleg Ljudske univerze Ajdovščina v projektu sodelujejo še: Powiat Mikolowski (Poljska), Fundación Aranjuez Paisaje cultural (Španija), South Europe Youth Forum (Italija) in E-seniors (Francija). Na partnerskih srečanjih smo si izmenjali primere dobrih praks.

Udeležence programa bomo seznanjali o prednostih  informacijsko-komunikacijskih tehnologij v vsakdanjem življenju ter opozarjali na njihove slabosti. Po zaključenem programu si bodo udeleženci znali sami pridobiti razne vloge in jih elektronsko oddati (naročilo mednarodne zdravstvene izkaznice, vloge za osnovne pravice iz javnih sredstev, potrdilo iz kazenske evidence,…) Poleg tega bomo uporabljali koristne aplikacije na pametnem telefonu: spletno nakupovanje, e-bančništvo, e-knjižnico in iskali razne podatke na spletnih straneh (urnik osebnega zdravnika, stanje na cestah, napoved dogodkov, vremena, ...). Sama medgeneracijska interakcija je zagotovo usmerjena v dobrobit celotne skupnosti in izboljšanja kakovosti življenja.

Pomembnost Ljudske univerze Ajdovščina v projektu se kaže s tem, da je bila izbrana za pripravo zaključnega srečanja vseh partnerjev in za izdelavo priročnika. Ob uspešno izpeljanem programu pričakujemo na ajdovskem še več mednarodnih projektov.

LUA z veliko vlogo

LUA z veliko vlogo (2)