Sem že tretjič na izobraževanju, še se bom vrnil.

V teh dneh smo zaključili tečaj računalništva v okviru izvedbe neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne 2018.

Ljudska univerza Ajdovščina je partner Posoškega razvojnega centra, Organizacijske enote Ljudske univerze iz Tolmina. Spomladi 2018 smo v Ajdovščini izvedli 60 urni program Italijanščina in 60 urni javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle. V oktobru pa se je zaključil 30 urni program Word. Izobraževanja je financirala RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Udeleženci zadnje skupine so se učili poznavanja, ravnanja z računalnikom, poznavanja operacijskega sistema Windows in računalniškega programa Word (zapis različnih besedil, vstavljanje fotografij, oblikovanje tabel, …), uporabo interneta in spletne pošte.

Po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, smo preverili, kakšno je njihovo zadovoljstvo in kakšni so rezultati njihovega izobraževanja. V spletni anketi so pohvalili tako dobro razlago, prijaznost predavatelja Petra Mrharja kot to, da jim je pokazal razne trike, bližnjice za delo v Wordu. Izpostavili so zadovoljstvo z načinom in zastavljenimi cilji izobraževanja, individualnim pristopom, lepo učilnico in druženjem oz. debatami med udeleženci. Kot rezultate izobraževanja so med drugim navedli, da je njihovo delo z računalnikom sedaj hitrejše in lažje, bolj organizirano arhivirajo svoje dokumente. Zaradi usposabljanja so se nekateri odločili za nakup novega računalnika. Udeleženci pravijo, da imajo večjo samozavest in so bolj sproščeni pred računalnikom. Predvsem pa, da so dobili željo po nadgradnji znanja in  se k nam še vrnejo.

Veseli smo pohval, pa tudi njihovih predlogov za morebitne izboljšave, ki jih bomo analizirali in glede na možnosti skušali upoštevati pri nadaljnjih izvedbah. Vsekakor udeležencem želimo, da bi jim novo znanje čim bolje koristilo za reševanje problemov v vsakdanjem življenju in kasneje na delovnem mestu.

Kompetenca uporabe računalnika postaja vedno bolj pomembna, zato tudi vas vabimo, da se odločite za kakšno izobraževanje na Ljudski univerzi Ajdovščina in pridobite ali nadgradite svoje znanje.

V pomoč pri odločitvi vam je lahko brezplačni nasvet, spodbuda svetovalke po projektu Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih - ISIO. Prijavite se. 

računalniki 2