ANALIZA ANKET za kakovost izobraževanja odraslih in FOKUSNA SKUPINA za novo ponudbo

Na Ljudski univerzi Ajdovščina sproti poteka evalvacija izvedbe različnih programov. Tudi pred poletjem smo na sestanku v začetku junija razpravljali o rezultatih zadnjih anket iz jezikovnih tečajev in različnih delavnic. Na njihovi podlagi smo se dogovorili kaj dobrega bomo ohranili in kaj bomo izboljšali.

Zadovoljni smo, ko od udeležencev dobimo pohvale. Seveda so dobrodošla tudi vsa mnenja, dobronamerne pripombe kaj je bilo po mnenju udeležencev manj dobro in predlogi za izboljšave. Vsaka organizatorka izobraževanja in učitelj pozorno spremljata in se odzivata glede na dogajanje »v njuni skupini«. Informacije preneseta tudi direktorici ljudske univerze in večkrat letno o ključnih zadevah razpravlja tudi Komisija za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina. Dogajanje za kakovost z različnimi aktivnostmi dodatno spodbuja svetovalka za kakovost, ki deluje v organizaciji od leta 2011.

V zadnjih tednih vsi zaposleni tako ali drugače sodelujejo v aktivnostih, ki vodijo k novim storitvam in programom za podjetja in njihove zaposlene. V petek, 7. junija je po metodi fokusne skupine potekal tudi pogovor s predstavniki različnih podjetij in deležnikov iz okolja kot so npr. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Zavod RS za zaposlovanje in Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Ugotovitve nam bodo gotovo v veliko pomoč pri nadaljnjem delu. Če pa imate tudi vi kakšno idejo, nam jo kar čimprej sporočite na 041 437 785, info@lu-ajdovscina.si.

Prav tako so nam v pomoč odzivi udeležencev. Na enem od jezikovnih tečajev so v maju 2019 na vprašanje Kako ste zadovoljni z do sedaj izvedenim tečajem in našim delom na naštetih področjih?

podali svojo oceno na šestih področjih.

V več kot 70% so podali oceno 5 – zelo se strinjam s trditvijo.

Na določenih področjih so nekateri podali oceno 4 – DA, strinjam se s trditvijo.

Pri zadnjem področju je bilo 10% takih, ki so podali oceno 3 – delno se strinjam s trditvijo.

Nobeno področje ni bilo ocenjeno z najnižjo oceno 2 – ne strinjam se ali z 1 – ne morem oceniti.
Brez naslova

 

  1. Z do sedaj izvedenim tečajem kot celoto sem zelo zadovoljen.
  2. Vsebina in praktično delo na srečanjih ustreza mojim pričakovanjem.
  3. Predavateljica nam podaja uporabna in dovolj obsežna znanja (glede na nivo predznanj udeležencev, potrebe vključenih in število ur).
  4. Učne metode predavateljice, razlaga snovi in njena pomoč, spodbujanje  so ustrezni.
  5. Učna gradiva so ustrezna.
  6. Predavalnica, programska oprema je ustrezna.

 

Za občutek naj navedemo še nekaj anonimnih izjav udeležencev različnih tečajev (1. polletje 2019, originale analiz anket hrani arhiv organizacije):

»Posebno mi je bilo všeč vzpodbudno druženje in najlepši odnos predavateljice do vseh navzočih na delavnicah Zdravo za nas in naravo. Rada sem prihaja, ker sem se tako dobro počutila, hkrati pa sem pridobila znanje. Le tako naprej. Še bom prišla.«

»Tečaj angleščine je potekal brezhibno. Predavateljica se je izredno prilagodila skupini in se zato potrudila. Zahvala gre tudi Ljudski univerzi Ajdovščina, ki nam je omogočila brezplačno izobraževanje.

Vaščani Lož smo zainteresirani tudi za tečaje italijanščine, nemščine ...«

»Pohvala predavateljici. Je bila zelo razumevajoča, prijazna in lepo je vodila delavnice EFT. Zelo je sodelovala s prisotnimi v skupini. Nobenega ni izločila ali je to bil začetnik ali udeleženec z več predznanji, potrebami po nadaljevalni stopnji znanj.«

»Obisk EFT tapkanja je bilo koristno pri spoznavanju sebe in svojih občutkov. Tudi naprej bom dala poudarek spoznavanju svojih občutkov in obnašanja. S pomočjo delavnic so se mi odprli novi pogledi za reševanje problemov. Hvaležna sem, da ste mi omogočili udeležbo.«

 »Ker sem že v letih (77) sem si želela osvežiti nemščino, ki sem se jo učila že pred več desetletji. Ta mi služi za razumevanje in pogovor z Nemci na morju.«

»Ga. Boben je odlična predavateljica. Ure nemščine so minile kot bi bile minute. Dobili smo veliko dobrega gradiva. Domače naloge so me spodbudile k dodatnemu delu. Za učenje nemščine bom odslej uporabljala tudi spletna gradiva, ki smo jih spoznali med tečajem. Zelo koristne so bile tudi primerjave z izrazi iz angleščine in slovenskih narečij.«

»Da, želim si nadaljevanja v jesenskem času (oktober in naprej). bilo mi je zelo všeč. Predavateljica odlična! 20 ur je premalo!!«

»Zelo pohvalno, da se določeni programi izvajajo tudi za potrebe najširšega kroga udeležencev in to brez plačila. Ljudska univerza Ajdovščina si zasluži vse pohvale za organizacijo tovrstnih oblik izobraževanja. Želimo si več takih vsebin. Pohvalil bi strokovnost g. Kodriča. Pohvalil bi tudi prijaznost, organiziranost in strokovnost organizatorke izobraževanja. Vedno nas je pravočasno obvestila o delavnicah v Učnem centru Brje in nam bila na voljo za vse informacije in nasvete.«

 

Fokusna skupina Ajdovščina -1

IMG_3909

IMG_3906