Ajdovščina predstavljena kot primer dobre prakse na Letnem posvetu izobraževanja odraslih v Portorožu

 

V sredini novembra je v Portorožu potekal 10. Letni posvet o izobraževanju odraslih v organizaciji Andragoškega centra Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Program posveta je bil zasnovan v sodelovanju s predstavniki politike, stroke in prakse. Teme posveta so se dotikale razvojnih usmeritev, izzivov prihodnosti, izobraževalnih politik in strateških dokumentov.

Na posvetu smo se v eni od treh delovnih skupin osredotočili na medsektorsko sodelovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ljudska univerza Ajdovščina je bila povabljena, da predstavi dobre prakse sodelovanja v lokalni skupnosti. Direktorica Eva Mermolja je v svojem prispevku izpostavila, kako pomembno je, da se občine kot ustanoviteljice ljudskih univerz zavedajo pomena znanja, vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih za kakovost življenja posameznika in razvoj skupnosti. V naši občini  je zvedanje o pomenu znanja na visoki ravni in imamo odlične pogoje za razvoj izobraževanja odraslih. Ljudska univerza deluje v sodobno urejenih in opremljenih prostorih, kjer odraslim ponujamo kakovostne možnosti za izobraževanje, druženje in ustvarjanje. Letni program izobraževanja odraslih, ki ga vsako leto sprejme in podpre Občina Ajdovščina, ponuja številne možnosti izobraževanja, usposabljanja in medgeneracijskega sodelovanja ter prispeva k večji dostopnosti izobraževanja. Ljudska univerza Ajdovščina je danes več kot svetovalni in izobraževalni center za odrasle, predstavlja središče družbenega in kulturnega dogajanja v lokalnem okolju.  
Na letnem posvetu je bil predstavljen tudi zbornik z naslovom Soustvarjamo družbo znanja, ki je v izšel začetku novembra ob 60-letnici delovanja Zveze ljudskih univerz Slovenije. Pri njegovem nastanku je sodelovalo vseh 21 članic Zveze, študenti in priznani strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih. Ponosni smo, da je del te uspešne zgodbe tudi naša Ljudska univerza, ki se v zborniku predstavlja z dogodkom Incastra-dan ajdovske industrije in podjetništva.

Letošnje leto se počasi izteka. Za nas je bilo predvsem v znamenju obeleževanja 60 let delovanja Ljudske univerze Ajdovščina in izrazito razvojno naravnano. Usmerili smo se h krepitvi vloge izobraževanja odraslih in zavedanja njegovega pomena za vse ljudi v vseh življenjskih obdobjih. Spremembe, ki nam jih prinaša sodobnost in narekuje prihodnost, so tiste, ki od nas terjajo prilagajanje. Zato potrebujemo znanje, da se bomo znali prilagoditi in uspešno delovati v različnih vlogah, ki jih imamo, tako kot starši, zaposleni, sodelavci, prijatelji, upokojenci, člani društev, kupci ali v drugih vlogah, v katerih se znajdemo. Izobraževalcem odraslih nam izzivov ne manjka, kot tudi ne manjka priložnosti za izobraževanje in učenje vsem, ki se želijo učiti. Še naprej bomo delovali kot odprt in sodoben center za izobraževanje odraslih, ki s kakovostnimi programi in dejavnostmi zagotavlja dostopnost izobraževanja vsem.

Eva Mermolja, direktorica

Letniposvet2019-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letniposvet2019-36


Letniposvet2019-44

 

 

 

 


75573796_565358327557600_5382145804926451712_n