Ob jaslicah in smrečici smo potrdili znanje sedmih novih socialnih oskrbovalk/oskrbovalca

V času od oktobra do decembra 2019 je v Ajdovščini potekalo 150 urno usposabljanje po programu, verificiranem na Socialni zbornici Slovenije.


Poklicna znanja, spretnosti socialne oskrbovalke/oskrbovalca je pridobivalo več kot 10 oseb. V postopek za NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK) pa se v januarju 2020 vključilo in ga zaključilo 7 oseb, ki jim želimo uspešno nadaljnje delo.

Preverjanje dokazil v osebnih mapah in potrjevanje znanj je potekalo v prijetnem vzdušju, ob velikih jaslicah in smrečici.
Zahvaljujemo se Domu starejših občanov Ajdovščina, ki nam je omogočil, da sta usposabljanje in kasneje izpit potekala v njihovih prostorih. Udeleženci so se z njihovimi zaposlenimi seznanili tudi z delom na terenu (obiski na domu). Tudi predstavnik Republiškega izpitnega centra, ki je spremljal delo izpitne komisije, je pohvalil delo predavateljice in Ljudske univerze kot organizatorja. 

Žal se podelitve certifikatov niso uspeli udeležiti vsi. Pogrešali smo tudi predavateljico Alenko Černe, ki je bila zadržana drugje. 
Zahvaljujemo se ji za požrtvovalno podajanje bogatih izkušenj in znanj našim udeležencem. Tako osebno kot v zaključni anketi so izrazili pohvale z vsebino in izvedbo programa (učne metode, oprema, gradiva, delo na terenu in v DSO Ajdovščina).

Predvidevamo, da bomo letos večkrat ponovili usposabljanje ter postopek za NPK Socialni oskrbovalec. V kolikor vas delo na področju nege in oskrbe bolnih ter starejših zanima, nas čimprej kontaktirajte. Če ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, preverite pri svoji svetovalki ali je možna napotitev. Če ste zaposleni v katerem od domov za starejše, povprašajte delodajalca glede možnosti usposabljanja. V kolikor ste samoplačnik, vam nudimo ugodne plačilne pogoje.

Potrebe po usposobljenem kadru na navedenem področju so velike. 


Vabljeni k prijavi. 

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate spodaj: 

IMG_4933

 

IMG_4932

 

IMG_4993

IMG_4998

IMG_5002