Prilagodite mentorski sistem vašemu podjetju in pričakujte pozitivne učinke

Pravilno zastavljen in vpeljan mentorski sistem zagotavlja podjetju več kot učinkovit sistem za prenos znanj.

Je učinkovito sredstvo za doseganje zastavljenih ciljev podjetja, h katerim lahko pomembno prispevajo vaši zaposleni.

Mentorstvo se uporablja v zelo različne namene, med njimi izpostavljamo.:

  • mentorstvo kot podpora pri uvajanju novo zaposlenih,
  • mentorstvo dijakom ali študentom na praktičnem usposabljanju,
  • mentorstvo za razvoj talentov in zaposlenih z visokim potencialom,
  • mentorstvo za zadržanje ključnih kadrov,
  • mentorstvo v času uvajanja sprememb.

Ne glede na namen mentorstva, je cilj vedno doprinos zaposlenih k doseganju ciljev podjetja.

S tem, ko skrbimo za osebni in karierni razvoj zaposlenih, prispevamo k njihovi kompetentnosti oz. zmožnosti in pripravljenosti, da svoje delo dobro opravijo. Z ustreznim odnosom do zaposlenih vzpostavljamo boljšo klimo in kulturo v podjetju. Vse to se odraža v bolj motiviranih, zavzetih in pripadnih zaposlenih.

Ključno je, da mentorski sistem prilagodimo specifikam podjetja in da ga  ustrezno vpeljemo v poslovne procese podjetja. Kaj vse je potrebno pri uvajanju mentorskega sistema upoštevati in na katera vprašanja si moramo odgovoriti? Predvsem je potrebno izhajati iz zavedanja, da je mentorstvo učinkovito takrat, ko je proces sistematičen in peonoten. Velikokrat prav zaradi neformalnega pristopa in nejasne vloge oseb,  vpletenih v mentorski proces, mentorstvo ne zagotavlja pričakovanih rezultatov in učinkov.

Da bo mentorstvo res služilo vašim ciljem, poskrbite za strokoven pristop. Preprosto zato, ker se vam splača.

Korak