Ali res potrebujemo še eno strategijo?

V Sloveniji bo čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, zato je strateški pristop k (starejšim) zaposlenim nujen.

Ko govorimo o strategiji za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ne govorimo le o zapisu, saj gre pri tem za več kot le dokument. Podjetja, ki se odločajo in zavežejo k svojim zaposlenim pristopati odgovorno in dolgoročno, razumejo vlaganje v zaposlene kot investicijo in ne kot strošek.

Zakaj?

Strateški pristop k zaposlenim zagotavlja podjetju konkurenčno prednost in doprinos strategije je, da podjetjem postavlja smernice in kažipot med konkretnimi izzivi na področju kadrov. Za uspešno soočanje s spremembami, ki jih bo trend starajoče se družbe prinesel se lahko pripravimo. Potrebno je načrtovati in učinkovito ukrepati že danes. Najpomembnejše pa je, da podjetja poskrbijo za razvijanje in krepitev potenciala, kompetenc in znanja svojih starejših. 

Kako? 

Z dobro pripravljeno strategijo delodajalec s pomočjo zunanjega svetovalca pripravi analizo in pregled sedanjega stanja na področju zaposlovanja, razvoja kadrov in izobraževanj. Pripravi se tudi identifikacija dejavnikov, ki trenutno zavirajo uveljavljanje ukrepov do starejših zaposlenih. Opredeli se ključno in želeno ciljne stanje, ki se ga kot najpomembnejši del opredeli v akcijskem načrtu. Pri pripravi strategije sodeluje tako vodstvo, kot zaposleni. 

Izdelava kadrovske strategije poteka skozi več etap in se dotakne različnih področij: 

  1. Opredelitev vizije, poslanstva, vrednot in ciljev podjetja
  2. Analiza obstoječega stanja in identifikacija potreb na področju razvoja starejših zaposlenih
  3. Identifikacija dejavnikov, zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov
  4. Definiranje ciljev in načrt ukrepov ter programov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
  5. Akcijski načrt za uvedbo programov in ukrepov

Še enega dokumenta v predalu res ne potrebuje nihče ... vpogled, ki nam bo pomagal bolje krmariti med prihajajočimi spremembami, pa bo zagotovo koristil prav vsakemu delodajalcu.

pen-writing-notes-studying