S Pogledom360 izmerite svoje kompetence

Leto 2020 je zares polno preizkušenj in novih izzivov.

 

0

Od posameznika zahteva potrpljenje, prilagajanje, hitre odzive na spremembe, kreativnost itd. 

Postavlja se mi vprašanje, ali smo dovolj kompetentni, da vse te preizkušnje, ki so posledica pandemije, premagamo?

Svetovni gospodarski forum je leta 2018 napovedoval, da bodo v letu 2020 potrebne kompetence pri posamezniku sledeče: sposobnost reševanja kompleksnih problemov, kritično razmišljanje, kreativnost, sodelovanje, čustvena inteligenca, sposobnost gradnje in ustvarjanja medsebojnih odnosov, sposobnost sprejemanja odločitev, pogajanja, kognitivna prilagodljivost in osredotočenost na kupca. 

Z navedeno napovedjo se popolnoma strinjam. Omenjene kompetence so nujne, da se posameznik učinkovito prilagaja trenutnim spremembam, ki vladajo v družbi in okolju. Pomembno je, da se človek zaveda, da je vlaganje v nadgradnjo obstoječih kompetenc ter nenehno osvajanje novih, nujno za učinkovit osebni in poklicni razvoj ter večjo konkurenčnost na trgu dela.

Kako lahko izmerim oziroma ocenim svoje kompetence?

S Pogledom360 lahko izmerite svoje kompetence. Gre za spletno podprt vprašalnik, ki meri 6 temeljnih kompetenc vodij (vodenje procesov, vodenje ljudi, pisna in ustna komunikacija, medosebne kompetence, organizacija in načrtovanje, upravljanje s samim seboj), ki jih sestavlja 23 specifičnih kompetenc. Omogoča hiter, ekonomičen pregled posameznikovih kompetenc z vidika samoocene in ocene drugih. Pogled360 omogoča identifikacijo močnih strani in tistih, kjer je prostor za napredek.   

Da bo imelo vaše podjetje svoj jutri, poskrbite za kompetence zaposlenih že danes. V projektu Korak poskrbimo za vaše podjetje in vaše zaposlene.

Mag. Anja Jamšek Furlan, svetovalka za razvoj kadrov (anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si)