Dan kakovosti in usposabljanje zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina

Zaposlene na Ljudski univerzi Ajdovščina smo že aktivno v pripravah na izvedbo izobraževanj odraslih v obdobju 2020/21

SAMO DEL SKUPNE - KOMISIJA POKIKakovost dela in izobraževanj nam veliko pomenita. Zato smo se konec avgusta zbrale, da skupaj pregledamo aktualne aktivnosti in načrte na področjih različnih projektov (ISIO svetovanje o možnostih izobraževanja, PUM-O program za mlade, Večgeneracijski center Goriške in Center medgeneracijskega učenja za starejše), izobraževanj za podjetja, jezikovnih tečajev ter preverimo izvedbo drugih dogodkov. Vključili smo tudi usposabljanje prisotnih za različne načine dela.

Delovno srečanje je, kljub »korona izkušnjam in negotovosti v prihajajočih mesecih« potekalo v pozitivnem vzdušju, saj smo prepričani, da kjer je volja, znanje in učenje vedno najde pot. Poleg tega pa so nas v dobro voljo spravile tudi domače dobrote naše sodelavke.

Direktorica, Eva Mermolja je predstavila aktualne pravilnike, polletno poročilo dela. Osvežili smo skupno vizijo, poslanstvo, vrednote in ključne smernice iz Razvojnega načrta 2019 – 2025. Veliko časa smo namenili novi blagovni znamki KORAK, strategiji razvoja zaposlenih, promociji ter drugim nalogam zaposlenih.

Martina Bratina je predstavila uporabo orodja MS Teams pri timskem delu in izvajanju programov izobraževanja na daljavo. Vključili smo se v e - izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na temo Kombinirano izobraževanje in orodja za podporo izobraževanju na daljavo.

Helena Furlan, svetovalka za kakovost v izobraževanju je najprej predstavila pregled dela Komisije za kakovost na področju presoje in razvoja kakovosti po modelu POKI. Nato je prisotne spodbudila k razpravi o tem kaj naj organizacija ohrani, kaj naj še vpelje za dvig kakovosti izobraževanj.

Za zaključek je napovedala novo aktivnost, DAN KAKOVOSTI na Ljudski univerzi Ajdovščina. Vabimo vas, da se nam pridružite.

RAZPRAVA 2

PRED RAČUNALNIKI 4EKRAN Z ODGOVORI