MOST DO IZOBRAZBE (UŽU - MI)

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Program je namenjen odraslim, ki si želijo pridobiti dodatna uporabna znanja ter se v bodoče vključiti v srednjo ali poklicno šolo.

Teme programa: osnove računalništva, angleščina ali italijanščina, komunikacija,  metode učinkovitega učenja, aktivno državljanstvo, uredimo si finance, aranžiranje, zdrav način življenja in še veliko zanimivega glede na želje in interese udeležencev programa. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur. Po zaključenem programu prejmejo udeleženci javno veljavno listino.

V okviru UŽU - Most do izobrazbe je udeleženka Bernarda Repič izdelala odlično seminarsko nalogo Žarek upanja.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na