UŽU JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO

Program UŽU-MDM je namenjen zaposlenim z nižjo stopnjo izobrazbe, in sicer na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo, in tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela in nalog na delovnih mestih, ki jih zasedajo, in za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe). Program spodbuja k ustvarjalnemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.

Program obsega 350 ur in je obsežnejši od ostalih programov UŽU. Udeležencem omogoča pridobivanje splošno izobraževalnih znanj, ki jih pridobimo v osnovni šoli in nižjih poklicnih izobraževalnih programih.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na