RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM

Program je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno ter uspešno urejanje svojega življenja. Le-ti bodo preko aktivnih oblik (socialnega) učenja pridobili temeljno znanje in kompetence (temeljno znanje in spretnosti, učne veščine, socialne spretnosti, IKT, aktivno državljanstvo) za kakovostno in aktivno življenje ter za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju.

Odrasli bodo izboljšali temeljno zanje in usposobljenost in vzpostavili tiste socialne mreže, ki jim omogočajo aktivno in uspešno staranje ter sodelovanje v življenjski skupnosti. Cilj programa je, da udeleženci pridobijo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, kar jim omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter kakovosti življenja.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na