KNJIGE SO ZAME

»10 pravic bralcev: Da ne beremo, da preskakujemo strani da knjige ne dokončamo, da ponovno beremo, da beremo karkoli, da beremo kjerkoli, da beremo zaradi užitka - se poistovetimo s knjigo, da listamo/brskamo po knjigah, da beremo naglas, da o prebranem molčimo.« (Daniel Pennac)

Program je namenjen vsem odraslim, ki so motivirani in si želijo v vzdušju enakopravnosti, sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih umetnostnih besedilih. V program vključujemo predsvsem tiste odrasle, ki redko ali nikoli ne berejo umetnostnih besedil in nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Živeti življenje pomeni učiti se življenja na svojih pozitivnih in negativnih izkušnjah. Noben šolski sistem, noben predmet v programih šol nas ne uči živeti življenja. Literarna dela so na poseben način  napisane življenjske zgodbe ljudi, zato je branje literature hkrati tudi učenje za boljše razumevanje življenja in lažje načrtovanje lastne življenjske poti. Vsako literarno delo, ki ga bralec usvoji, je zanj nenadomestljiva življenjska izkušnja.

Namen programa je dosežen, ko udeležencem branje literature postne užitek in veselje.

Za prijave in dodatne informacije nas pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na .