BRANJE ZA ZNANJE, BRANJE ZA ZABAVO

Program Branje za znanje in branje za zabavo je namenjen staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok (predvidoma v starosti od 4 do 6 let), ki iz različnih razlogov niso imeli možnosti za razvoj lastne pismenosti. Namenjen je tudi tistim staršem, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Program dejavno vključuje tudi otroke.

Glavni namen programa je razvoj družinske pismenosti in izboljšanje pismenosti pri vseh družinskih članih, od prvih korakov v svet pismenosti.

Starši se bodo v programu seznanili s tem, kako brati otrokom, spoznali bodo didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti, dejavnosti za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti in razvijanje motivacije za branje.

BRANJE koristni napotki

Program traja od 20 do 24 ur in bo potekal predvidoma enkrat tedensko po tri šolske ure

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišete na