Učni center Brje

Učni center Brje je center znanja s področja predelave sadja, povezovanja pridelovalcev in izmenjave izkušenj različnih generacij.

V Učnem centru Brje potekajo čez celo leto brezplačne teoretične in praktične delavnice na temo pridelave ter predelave sadja. Delavnice so usmerjene k trajnostnemu razvoju, kar pomeni, da izpostavljamo stare, avtohtone sadne vrste drevja ter ekološke pristope pridelave ter predelave.

Program sofinancira Občina Ajdovščina v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih, zato so delavnice za udeležence brezplačne.

 

Komu so namenjene delavnice?

Vsem začetnikom ali tistim, ki želijo svoja obstoječa znanja, spretnosti, izkušnje nadgraditi za potrebe lastne predelave sadja in trženja izdelkov na domu.

Vsem, ki želijo po izobraževanju pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način in se poklicno ukvarjati s predelavo sadja ter trženjem izdelkov.

Kontakt

Kontakt

Alenka Magajne, organizatorka izobraževanja

Telefon

05 36 64 752, 041 437 785

E-pošta

alenka.magajne@lu-ajdovscina.si

Dostopnost