PRIDOBITEV NPK CERTIFIKATA

Pridobite uradno potrdilo o poklicni usposobljenosti

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. NPK torej dokazuje usposobljenost posameznika za opravljanje določenega poklica.

Zakaj v usposabljanje in zakaj se splača pridobiti NPK certifikat?

\

Za dokazovanje znanj in spretnosti, pridobljene z neformalnim učenjem

\

Hitro in enostavno do javnoveljavnih listin za opravljanje poklica

\

Več možnosti za zaposlitev

Zakaj je Ljudska univerza Ajdovščina prava izbira za pridobitev NPK certifikata?

\

Certifikat je doslej uspešno pridobilo 250 kandidatov

\

Naši kandidati dosegajo več kot 95 % uspešnost na izpitu

\

Nudimo pomoč svetovalca in vodenje do pridobitve certifikata

Kako poteka pridobitev NPK certifikata?

  1. Po prijavi na izbrani program vam bo svetovalka nudila pomoč in podporo ter vas vodila v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
  2. Kandidat in svetovalec skupaj pripravita zbirno mapo za dokazovanje pridobljenih znanj.
  3. Če kandidatu manjkajo zahtevana znanja ali izkušnje, jih lahko hitro pridobi z usposabljanjem.
  4. Mapo oceni pristojna izpitna komisija Državnega izpitnega centra.
  5. Komisija poda oceno glede na podlagi kriterijev za vrednotenje dokazil in izda NPK certifikat ali pa kandidata napoti na dodatno usposabljanje in nato izda NPK certifikat.

Na Ljudski univerzi Ajdovščina organiziramo usposabljanje in priprave na postopek preverjanja in potrjevanja znanja za

Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal

Socialni oskrbovalec / oskrbovalka na domu

Zeliščar pridelovalec / zeliščarka pridelovalka

Predelovalec / predelovalka sadja na tradicionalen način

Izdelovalec / izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način

Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice

Pomočnik / pomočnica natakarja / natakarice

Accessibility Toolbar