PRIDOBITEV NPK CERTIFIKATA

Pridobite uradno potrdilo o poklicni usposobljenosti

Ljudje se učimo na različne načine, tudi drug od drugega, ob različnih priložnostih in nimamo vedno formalnih dokazil, ki bi izkazala naša znanja. Tako nam pride prav možnost, da pred komisijo potrdimo svoja znanja in dobimo javno veljavno listino. 

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija – NPK? 

  • Javno veljavna listina/certifikat, ki potrjuje vašo usposobljenost za določeno delovno področje. 
  • V NPK postopku z dokumenti in preverjanjem znanj izkažete kaj znate (čeprav ste si znanja pridobili na neformalen način). NPK postopek je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta, s katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica (preverjeno pred komisijo). Pripomore nam k povečevanju mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero, obdržati ali najti zaposlitev. 
  • Znanja in spretnosti za pridobitev posamezne NPK določata poklicni standard ter katalog strokovnih znanj in spretnosti. Delodajalci dobijo jasno predstavo o znanjih kandidata za delovno mesto in certifikat lahko služi tudi kot orientacija za nagrajevanje. 

Zakaj v usposabljanje in zakaj se splača pridobiti NPK certifikat?

\

Za dokazovanje znanj in spretnosti, pridobljenih z neformalnim učenjem

\

Hitro in enostavno do javnoveljavnih listin za opravljanje poklica

\

Več možnosti za zaposlitev in ohranitev zaposlitve

Zakaj je Ljudska univerza Ajdovščina prava izbira za pridobitev NPK certifikata?

\

Certifikat je doslej uspešno pridobilo več kot 300 kandidatov

\

Več kot 95% kandidatov uspešno pridobi NPK

\

Nudimo pomoč svetovalca in vodenje do pridobitve certifikata

Kako poteka pridobitev NPK certifikata?

  1. Po prijavi na izbrani program vam bo svetovalka nudila pomoč in podporo ter vas vodila v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
  2. Kandidat pripravi zbirno mapo za dokazovanje pridobljenih znanj ob podpori svetovalca. Osebna zbirna mapa vsebuje: predstavitev kandidata (življenjepis in javno veljavna spričevala), delovne izkušnje (d. knjižica, pogodbe o zaposlitvi), izobraževanja in usposabljanja (potrdila  – vsebina in trajanje), reference (izdelek, priporočilo delodajalca). 
  3. Če kandidatu manjkajo zahtevana znanja ali izkušnje, jih še pred postopkom NPK lahko hitro pridobi z usposabljanjem.
  4. Mapo oceni pristojna izpitna komisija Državnega izpitnega centra.
  5. Komisija poda oceno glede na podlagi kriterijev za vrednotenje dokazil in izda NPK certifikat ali pa kandidata zavrne in izda odločbo s pojasnilom zakaj NPK ni pridobil. 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina organiziramo sledeča usposabljanja in priprave na postopek preverjanja ter potrjevanja znanja: 

Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode vključuje naslednja področja

Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

Dostopnost