ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA DALJAVO NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO

Sodoben študij strojništva na daljavo - FINI Novo mesto

Izpiti potekajo na Ljudski univerzi Ajdovščina

 

V študijskem letu 2018/2019 vam Ljudska univerza Ajdovščina, v sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring FINI iz Novega mesta omogoča študij na daljavo. 

 

Banner

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja visokošolski (VS) in univerzitetni (UN) strokovni študijski program Inženiring in vozila ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij Inženiring in avtomobilska industrija. Klasična oblika izrednega študija se izvaja v popoldanskem času na sedežu fakultete, oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno obliko študija s pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom (tudi na izpitnih centrih po Sloveniji), ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti.

Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, se prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, dosegljivostjo referata, dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev. Predavatelji so priznani strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva ter globalnega trga, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe.

V četrtek, 21. junija 2018 ob 16.00 uri  vabljeni na informativni dan, kjer vam bodo podrobneje predstavili programe, vpisni postopek in organizacijo študija.

 

Potekali bodo na sedežu fakultete v Novem mestu.

Informacije: referat@fini-unm.si, 07/ 39 32 206

Več na http://www.fini-unm.si/si/