strokovna konferenca o izpopolnjevanju

izobraževalcev odraslih “kje smo? kako naprej?”

               

21. oktober 2022 | Ljudska univerza Ajdovščina

Title goest here

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

PRIJAVA

PRIJAVNI OBRAZEC  

Strokovna konferenca o izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih

“Kje smo? Kako naprej?”

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Vegetarijanski krožnik

Degustacija na kmetiji Guerila

Varstvo osebnih podatkov

Privolitev v fotografiranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost