Programi Za Vas – izobraževanja po vaseh

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo se odločili, da bomo del dejavnosti Letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga financira Občina Ajdovščina, izvajali izven sedeža naše ustanove – na krajevnih skupnostih. To smo pred leti že izvajali in se je izkazalo kot zelo dobra praksa. Prednost takšnih izobraževanj je, da so izobraževanja dostopna vsem, ki imajo težave s prevozom oz. pomanjkanjem časa, obenem pa se krajani tako bolje spoznajo ter medsebojno povežejo.

Naš namen je nuditi izobraževanja po meri krajanov, zato smo v mesecih od marca do junija izvajali anketiranje po krajevnih skupnostih, da bi ugotovili kakšna izobraževanja si najbolj želijo. Prejeli smo kar nekaj anket ter jih analizirali. Sedaj skupaj s predsedniki krajevnih skupnosti pripravljamo ustrezne programe, ki jih začnemo izvajati v septembru oziroma oktobru. V kolikor je šla anketa mimo vas, jo lahko kljub temu izpolnite na povezavi.

Upoštevali bomo vsa mnenje, ki bodo prispela do 31. 8. 2022. Več informacij na alenka.magajne@lu-ajdovscina.si ali na telefon 05/3664 752.

Pridružite se nam jeseni na izobraževalnih programih Za Vas.

Dostopnost