GREEN EDUCATION - BACK TO THE NATURE

GREEN EDUCATION SLIKA mala

 

V letih od 2013 do 2015 smo v sodelovanju s partnerji s Poljske, Francije, Malte, Turčije, Italije, Velike Britanije in Španije v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, Razpis VŽU 2013, sektorski program Grundtvig, akcija Učna partnerstva izvajali projekt z naslovom Green Education – Back to the nature. 

 

 

 

 

Izhodišča projekta:

 

 • Biodiverziteta, zemlja,
 • Zdrav življenjski slog,
 • Obnovljive energije,
 • Klimatske spremembe.

 

Glavni cilji projekta:

 

 • Izobraževanje o okolju naj bi postalo dostopno vsakomur;
 • Vključitev okoljske perspektive v programe, v katere so vključene ranljive ciljne skupine, predvsem starejši odrasli in osebe s posebnimi potrebami;
 • Razviti in izkoristiti terapevtski pomen učenja o skrbi za okolje;
 • Izmenjava izkušenj, dobrih praks in razširitev izobraževalne ponudbe na področju varstva okolja. 

 

Rezultati projekta so:

 

 • Razvoj in implementacije 5 izobraževalnih programov za odrasle s področja »Zelenega izobraževanja« (vsaka partnerska organizacija);
 • Razvoj metodologij za učinkovitejše posredovanje vsebin s področja »Zelenega izobraževanja«;
 • Izboljšanje kvalitete dela posameznih institucij tako na izobraževalnem, kulturnem kot informacijskem področju;
 • Promocija posamezne institucije v lokalnem okolju;
 • Sodelovanje in izmenjava izkušenj iz različnih evropskih držav;
 • Razvoj strategije za evalvacijo in analizo novih izobraževalnih programov;
 • Predstavitev programov na Pedagoško andragoških dnevih 2014 na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Prezentacija prispevka);
 • Zbornik Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem.

 

V projektu so nastala naslednja gradiva: