Projekti sofinancirani s strani Evropskega kmetijskega sklada

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije. 

 

Projekti izvedeni s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

 

Doživetje kulinarične dediščine

Pozabljena avtohtona zelišča

Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji

Stara semena - tradicija in preživetje

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni