publikacije

Katalog programov

Ljudska univerza Ajdovščina – gonilna sila učeče se skupnosti

Sto.let.je znanja: 100 let ljudskih univerz na Slovenskem

Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle

Pozabljena avtohtona zelišča

Virtualna stojnica – primeri izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj

(LPoIO 2021)

Izjava direktorice ob 25. Nacionalnem odprtju TVU

Katalog izobraževalnih programov 2020

Katalog programov 2018-2019

Razvojni načrt 2019 – 2025

Posadimo drevo! – 60. obletnica Ljudske univerze Ajdovščina

Priročnik Teddy bears in pairs

Katalog izobraževanj 2017-2018

Prijatelji mojega koraka

Katalog izobraževanj 2016-2017

Zbornik Sivka

List nasvetov udeležencev študijskega krožka Učni užitni park na Brjah

Katalog izobraževanj 2015-2016

Zgodbe Lavričevega trga – Pogled v preteklost od 1900 do 1945

FIlm Nataša Mohorčič iz Vipave, dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2015

Analiza potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina

Zbornik: 100 LET OD ZAČETKA PRVE SVETOVNE VOJNE

Trajnostni razvoj: od teorije k praksi v izobraževanju odraslih

Evalvacija za začetnike- Delovni zvezek za učni laboratorij

Zeleno izobraževanje – izbrane andragoške prakse

Katero metodo naj izberem, da bo “zeleno izobraževanje” bolj učinkovito?

Analiza izobraževalnih potreb: Od identifikacije problema do načrtovanja do izobraževalnega dogodka (Priročnik za učni laboratorij)

Green education- Back to nature: Case studies

Zgodbe o ustvarjalnem in povezovalnem učenju (2014)

Časopis Garač (Časopis, ki je nastal v okviru programa za spodbujanje neaktivnih za uspešen vstop na trg dela.)

Brošura Rostas pal (V študijskem krožku Ustavimo korak smo ob 200 – letnici bitke in ob slovesnem odkritju spomenika madžarskemu huzarju Rostasu Palu izdali posebno publikacijo.) 

Film Priložnosti so (V filmu je prikazan program Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev, ki ga je Ljudska univerza Ajdovščina razvila v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije).

Film Učenje učenja (Prikazuje zgodbo udeleženca Simona Vidmarja, ki je po izgubi zaposlitve izkoristil možnost številnih izobraževanj na ljudski univerzi in tako pridobil nova znanja in izkušnje, ki so mu pomagala pri oblikovanju osebne in poklicne kariere).

Predstavitveni film Ljudske univerze Ajdovščina (Prejeli smo priznanje Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja v letu 2011).

Pravljica o leni čebelici Marinki (Pravljica je nastala v okviru programa UŽU Moj korak)

Želvin spomin (Novice udeležencev programa Na krilih znanja)

Mladi solinarji in solinarke (časopis, ki je nastal v programu UŽU – Moj korak)

Vsemogočni mlinček (Vsemogočni mlinček je zgodba, ki je nastala v programu UŽU – Moj korak. Besedilo, risbe in fotografije so prispevali varovanci VDC Vipava.)

Listina kakovosti Ljudske univerze Ajdovščina

Vipavske novice (časopis, ki je nastal v okviru računalniškega usposabljanja oseb s posebnimi potrebami)

Računalniška pismenost za odrasle (priročnik)

PowerPoint (priročnik)

Na krilih znanja (časopis Ljudske univerze Ajdovščina)

Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj

Tandems go (Twinning the Elderly and Young People as a Possibility of e-Learning)

Intergenerational Learning and Education in Later Life

Izobraževanje- most med generacijami Priročnik za medgeneracijsko učenje

Ljudska univerza Ajdovščina 50 let

Časopis Moj korak

Dostopnost