Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+)

Odkrijte priložnosti in dosežite svoje sanje 

Z našo pomočjo boste v programu PUM-O+ razvijali svoje potenciale in pridobivali temeljne veščine za uspešno vključitev na trg dela ter samozavestno zaključevanje ali nadaljevanje šolanja.  

Preko projektnega dela in aktivnega preživljanja prostega časa boste ob naši strokovni podpori krepili svojo splošno izobraženost, oblikovali svojo poklicno identiteto ter razvijali svoje socialno-kulturno delovanje. 

Kdo se lahko vključi v PUM-O+? 

Vsi mladi, stari med 15 in 29 let, ki: 

→ nimate zaposlitve, 

→ se pri izobraževanju srečujete s težavami,

→ ste prekinili ali zaključili izobraževanje.

Kaj program PUM-O+ ponuja?

PODPORO PRI UČENJU IN OPRAVLJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Načrtovanje učenja in utrjevanje znanja.

USMERJANJE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

Pisanje življenjepisa in prošnje za zaposlitev, spoznavanje kanalov za iskanje zaposlitve, povezovanje z delodajalci.

 

PROJEKTNO DELO

Usmerjanje interesov v izvedbo projekta, dvig splošne izobraženosti.

AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Druženje in sodelovanje z vrstniki, krepitev socialno-kulturnega delovanja.

POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA TUJE GOVOREČIM MLADIM

Priložnost za učenje in rabo slovenščine.

POVRNJENI POTNI STROŠKI IN DODATEK NA AKTIVNOST

Z udeležbo v programu prejmeš dodatek na aktivnost in povrnjene potne stroške.

Kako program PUM-O+ poteka?

PUM-O+ poteka celo leto in je brezplačen. Vanj se lahko mladi vključite kadarkoli, predvidoma za obdobje 10 mesecev. Ob vključitvi sklenete pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere ste upravičeni do povrnjenih potnih stroškov (0,23 €/km) in dodatka za aktivnost (1€ oziroma 1,5€)

Zakaj v PUM-O?

Skozi inovativne in kreativne projekte in delavnice ter mentorsko strokovno podporo in praktično usmerjanje boste pridobili tista ključna znanja in veščine, ki vam bodo odprle vrata na trg dela in vam omogočile poklicno in osebnostno rast. Ne glede na to, kakšna je vaša preteklost in sedanjost, vam dajemo novo priložnost, da se opolnomočite in dosežete svoje sanje, svojo svetlo prihodnost. 

Utrinki dogajanja v programu PUM-O+ 

Aktualno dogajanje in novice

Kaj menijo o programu udeleženci PUM-O+

»PUM-O+ mi bo ostal v lepem spominu, ker mi je veliko dal predvsem veliko veščin potrebnih za življenje.« 

»Na PUM-O+ se počutim lepo in varno. Spoznala sem veliko novih ljudi. Mentorice so zelo prijazne. Ko potrebujem nasvet mi priskočijo na pomoč, z lahkoto se jim zaupam. Dobila sem veliko samozavesti in motivacije za naprej.« 

»Na PUM-O sem končala vrtnarsko šolo in začela novo pot, ki me veseli. Vesela sem, ker sem postala bolj samozavestna in pogumna.«  Z. J.

KONTAKTNE OSEBE

Alenka Magajne

Alenka Magajne

vodja mentorske skupine

Jasmina Bolterštein

Jasmina Bolterštein

mentorica

Dostopnost