Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Za samozavesten vstop na trg dela.

Z našo pomočjo boste v programu PUM-O iskali možnosti in priložnosti za razvoj poklicne identitete  in za zaključek ali nadaljevanje šolanja.

Pomagali vam bomo razvijati samoiniciativnost in podjetnost, skupaj bomo kreativno preživljali prosti čas in premagovali osebne ovire in stiske.

Kdo se lahko vključi v PUM-O?

Vključite se lahko mladi, stari od 15 do 26 let, ki:

iščete zaposlitev

potrebujete učno pomoč

bi radi poiskali drugačno poklicno pot ali dokončali šolo

imate status brezposelne osebe ali status iskalca prve zaposlitve

si želite na kreativen način preživljati prosti čas

PUM-O poteka celo leto in je brezplačen. Vanj se lahko mladi vključite kadarkoli, predvidoma za obdobje 10 mesecev, z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja. Ob vključitvi sklenete pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere ste upravičeni do dodatka za prevoz in aktivnost.

Zakaj v PUM-O?

PUM-O je program, ki mladim pomaga, da izkoristite svoje potenciale in dosežete zastavljene cilje. Preko projektnega dela, kreativnega in ustvarjalnega učenja ter druženja, boste pridobili nova znanja, spretnosti in izkušnje.

Kaj program PUM-O ponuja?

PODPORO PRI UČENJU IN OPRAVLJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Načrtovanje učenja in utrjevanje znanja.

USMERJANJE PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

Pisanje življenjepisa in prošnje za zaposlitev, spoznavanje kanalov za iskanje zaposlitve.

PROJEKTNO DELO

Usmerjanje interesov v izvedbo projekta.

AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Druženje in sodelovanje z vrstniki.

POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA

Priložnost za učenje in rabo slovenščine.

POVRNJENI POTNI STROŠKI IN DODATEK NA AKTIVNOST

Z udeležbo v programu prejmeš dodatek na aktivnost in povrnjene potne stroške.

VKLJUČI SE V PUM-O!

KONTAKTNE OSEBE

Nina Brecelj

Nina Brecelj

vodja mentorske skupine

KONTAKTNE OSEBE

Accessibility Toolbar