EKOLOGIJA in RECIKLIRANJE

Predstavitev projekta:

V programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) Ajdovščina smo z udeleženci spregovorili o ekologiji in recikliranju ter na ti dve temi tudi marsikaj postorili in ustvarili.

Ekologija je zelo razširjena veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja, s proučevanjem vpliva človekove dejavnosti na okolje ter s preprečevanjem ter odpravo posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo. Njena poglavitna dejavnost je varovanje okolja oz. narave in obenem združevanje ljudi, ki bi znali prispevati oz. vzdrževati uravnotežen odnos do narave nasploh.

Prav zato smo se odzvali na prijazno povabilo Mladinskega sveta Ajdovščina in se v okviru Dneva za spremembe odločili, da očistimo okolico Hiše mladih. Zaradi močne burje, ki je v marcu razdejala mesto, smo imeli še skupaj z Mladinskim centrom Ajdovščina kar veliko dela s pobiranjem smeti, pometanjem in urejanjem našega malega vrtička.

V sodelovanju smo tako skupaj prispevali k »spreminjanju« lokalnega okolja.

Čistilna akcija je bila namenjena predvsem mladim, ki so z veseljem sodelovali in bili ob koncu zelo zadovoljni s svojim delom. Želeli smo jih spomniti na premajhen vsakodnevni pomislek vsakega izmed nas na skrb za okolje, v katerem živimo. Zato smo spregovorili tudi o prostovoljstvu – o tem, kako lahko spreminjamo sebe, druge in naše okolje.

Ob koncu projekta smo pripravili razstavo na Ljudski univerzi Ajdovščina. Ob vsakem izdelku so udeleženci PUM-a povedali, zakaj in kako so se odločili za reciklažo prav izbranega materiala ter o postopku nastajanja novega izdelka.