Računalniško izobraževanje starejših odraslih

Ljudska univerza Ajdovščina sodeluje kot konzorcijski partner v projektu Računalniško izobraževanje starejših odraslih v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ na razpisu Erasmus+ 2014, Ključni ukrep 1, akcija KA104: projekti mobilnosti na področju odraslega izobraževanja.

V času trajanja projekta od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 bodo koordinator Ljudska univerza Kranj in konzorcijski partnerji, ljudske univerze  (Javni zavod Cene Štupar,  LU Ajdovščina, LU Kočevje, LU Jesenice, Zasavska LU,  ZIK Črnomelj) izvedli 2 mobilnosti in na osnovi lastnih izkušenj in dobrih praks iz tujine pripravile 4 programe računalniškega opismenjevanja za starejše. Prve mobilnosti se je udeležilo devet zaposlenih iz ljudskih univerz, ki imajo bogate izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi programov za starejše.

Poročilo o mobilnosti – Leipzig

 

V okviru projekta izvajamo dva programa Učenje popotnega jezika s pomočjo IKT in Youtube za domačo rabo

Učenje popotnega jezika s pomočjo IKT

Tečaj je namenjen upokojenim udeležencem 50+, ki že uporabljajo računalnik in imajo osnovno znanje IKT. Temeljni namen programa je, da si udeleženci izberejo želeno državo oziroma uradni jezik te države, ki se ga želijo naučiti. S pomočjo spleta udeleženci dostopajo do različnih spletnih strani o izbrani destinaciji v tujem jeziku. Udeleženci preberejo tekst v tujem jeziku in ugotovijo, ali jim je kakšna beseda poznana (intuitivno razumevanje napisanega besedila), učenje se nadaljuje z gradnjo slovarja neznanih besed (priprava slovarja za na pot). Sledi izbira turističnih ogledov, rezervacija karte za prevoz preko spleta, spoznavanje osnovnega besedišča v restavraciji, hotelu, iskanju informacij itd. 

Youtube za domačo rabo

Tečaj je namenjen starejšim od 50 let brez računalniškega predznanja. Udeleženci sami izberejo želeno temo in pošičejo informacije na Youtube kanalu. Skozi iskanje želenih video posnetkov se udeleženci naučijo osnovne uporabe računalnika. Različne vsebine in brskanje po spletu bodo udeležencem pomagale pri nadgradnji računalniškega znanja. 

Dostopnost