SVETOVALEC ZA KAKOVOST

VSE OKROG MIZE

banner Kakovost ustvarjamo vsi

Projekt Svetovalec za kakovost, ki je pod vodstvom Andragoškega centra RS potekal v letu 2011, sta sofinancirala Evropski socialni sklad (85%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina se je za svetovalko za kakovost usposobila Helena Furlan, ki je od takrat tudi članica nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost in je skupaj s sodelavci izvedla različne aktivnosti za razvoj kakovosti. Koncept dela svetovalca izhaja iz prepričanja, da ena oseba ne more zagotavljati kakovosti, pač pa lahko pomaga celotnemu kolektivu pri odločanju in načrtovanju dejavnosti v zvezi s kakovostjo.

 

Svetovanje za kakovost izobraževanja odraslih je proces, v katerem svetovalec za kakovost čim bolj strokovno svetuje, kako učinkovito, sistematično in stalno presojati kakovost lastnega dela ter v organizaciji koordinira različne aktivnosti zaposlenih za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Namenjeno je:

 

  • učiteljem, ki sodelujejo pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja odraslih,
  • strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih,
  • drugemu osebju izobraževalne organizacije,
  • vodstvenemu osebju v izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih.

 

Konceptualno zasnovo dela nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost v Sloveniji razvija in koordinira Andragoški center RS. Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije.

 

AKCIJA 17. MAJ 2019: Kakovost ustvarjamo vsi

 

banner Kakovost ustvarjamo vsi

V letu 2019 je med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.

Akcija Kakovost ustvarjamo vsi je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih.

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih svetuje svojim sodelavcem pri odločanju, načrtovanju in izvajanju dejavnosti, povezanih s kakovostjo v svoji organizaciji.

V letu 2019 je v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost dejavno vključenih 20 svetovalcev za kakovost.

S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi želimo različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem,

  • ko razmišljamo, kakšni si želimo biti,
  • kadar ugotavljamo, kakšni smo, in
  • ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.

 

Kako skrbeti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, predstavljamo v promocijskem videu o tematiki kakovosti izobraževanja odraslih in vlogi svetovalca za kakovost, ki ga je v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravil Andragoški center Slovenije:

 

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih

VIDEO MOZAIK

Za ogled videa, kliknite sem.

Kontakt:

Helena Furlan 05 366 47 50 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si