REFERENCE

ŠIRIMO ZNANJA SISTEMATIČNEGA DELA ZA KAKOVOST

na druge organizacije

V septembru sta nas na Ljudski univerzi Ajdovščina obiskali sodelavki iz Posoškega razvojnega centra, organizacijske enote Ljudska univerza.

Več utrinkov z obiska si lahko ogledate tukaj.

Po metodi zgledovanja sta jim direktorica in svetovalka za kakovost predstavili vpeljan sistem kakovosti v organizaciji. Svetovalka jih je posebej seznanila z merili in načinom dela za pridobitev znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, kako sestaviti komisijo za kakovost in vzpostaviti njeno delovanje, kako v organizaciji izpeljati samoevalvacijo in na podlagi rezultatov zastaviti akcijske cilje za izboljšave, pa še kaj …

V izobraževanju odraslih veliko postorimo za razvoj, POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, pa nam je v oporo, da naše delo postane še bolj sistematično.

Gostje so izrazile zadovoljstvo prav s tem, ker so dobile uporabne informacije kako v prakso domače organizacije vpeljati načrtno delo za kakovost.

Ker nam je kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost, delujemo po modelu POKI neprekinjeno od leta 2005.

Tudi vas vabimo, da nam kadarkoli sporočite vaša mnenja o naših izobraževanjih ali predloge za izboljšave na: 05 366 47 50 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si

 

ScreenHunter 43