KOMISIJA ZA KAKOVOST

Komisijo za KAKOVOST Ljudske univerze Ajdovščina sestavljajo:

 

Eva Mermolja, predsednica

Helena Furlan, Anja Jamšek Furlan, Mojca Volk, Alenka Magajne, Peter Mrhar, Dragica Egaver, Marko Rondič

 

S pomočjo različnih metod kot so anketiranje, analiza dokumentacije, intervju, zgledovanje in drugo člani komisije ugotavljajo kje smo dobri, kaj bi na področju izobraževanja odraslih lahko izboljšali. Na podlagi ugotovitev si nato zastavimo Akcijski načrt za razvoj kakovosti v nekem obdobju in skladno s predpisano zakonodajo skrbimo za:

  • obravnavanje vprašanj kakovosti znotraj organizacije, izvajanje samoevalvacije na različne načine ter po različnih metodah in poročanje o izvedenem delu,
  • izobraževanje zaposlenih za samoevalvacijo,
  • zapis notranjega sistema kakovosti v temeljnih strateških dokumentih ljudske univerze in
  • dobre komunikacijske poti ter prenos informacij med zaposlenimi, partnerji, udeleženci in javnostjo ter
  • drugo.

Komisiji in celotnemu kolektivu je pri odločanju in načrtovanju dejavnosti v zvezi s kakovostjo v pomoč svetovalka za kakovost, ki se je usposobila v projektu SVETOVALEC ZA KAKOVOST 2011. Vlogo svetovalca za kakovost je razvil Andragoški center RS.

 

Kontakt:

Helena Furlan 05 366 47 50 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si