POMEMBNI DOKUMENTI

V okviru dela Komisije za kakovost, po modelu POKI in SVETOVALEC ZA KAKOVOST so nastali naslednji dokumenti:

 

Nastali so še dokumenti, ki si jih lahko ogledate v pisarni svetovalke za kakovost:

  • Akcijski načrt Ljudske univerze Ajdovščina 2019-22
  • Akcijski načrti Ljudske univerze Ajdovščina v obdobju 2007 do 2017-18
  • Rezultati samoevalvacije 2018- 19: področja REZULTATI, UČINKI IZOBRAŽEVANJ
  • Rezultati drugih izvedenih samoevalvacij v obdobju od 2005 do leta 2017
  • Poročilo za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina za leto 2019
  • Poročila komisije za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina za vsa šolska leta od 2010/2011 do 2018/19
  • Poročilo komisije za kakovost Ljudske univerze Ajdovščina za leto 2010

Informacije:

Helena Furlan, 05 366 47 53, helena.furlan@lu-ajdovscina.si.