Slovenščina za tuje govoreče ženske

Znanje jezika države v kateri živimo je nujno.

Običajno velja, da so matere priseljencev tiste, ki v celoti poskrbijo za vključitev družine in še posebej za svoje otroke, saj so možje v službi ter pogosto odsotni po cele dneve.  Vključitev družine in otrok v novo okolje pomeni veliko kontaktov z različnimi ljudmi in organizacijami, tudi javnimi institucijami kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica. Veliko komunikacije je v trgovinah ipd. Zato bodo cilji programa usmerjeni v učenje slovenščine skozi 10 ključnih področij.

Program bo trajal 60 šolskih ur. Potekal bo ob torkih in četrtkih od 8.30 do 10.45, od maja do predvidoma konec junija 2023.

Pričetek: torek, 16. 5. 2023 ob 10.00, naslednja srečanja pa že ob 8.30

Primerno za: vse, ki se želijo naučiti ali izboljšati znanje slovenščine

Informacije in prijave na: helena.furlan@lu-ajdovscina.si, 051 439 717

Program bosta vodili:

  • Učiteljica slovenščine in
  • Arjeta Ahmeti, ki se je z osmimi leti preselila iz Severne Makedonije v Slovenijo in sama doživela kaj pomeni naučiti se jezika in zaživeti v novem okolju, sprejeti tujo kulturo in uresničiti svoje cilje. Arjeta, ki je tudi pisateljica, bo udeleženkam še posebej v podporo pri reševanju konkretnih vprašanj v novem okolju in pri dvigu samozavesti za pogovor, za lažje vključevanje v lokalno okolje. Njen cilj je delovati med priseljenci in pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, NPK medkulturni mediator/medkulturna mediatorka.

Ker pozna in ker je odraščala v taki kulturi, zelo dobro razume situacijo, potrebe  priseljencev. Arjeta je poudarila, da bo udeleženkam na srečanjih za lažje razumevanje občasno prevajala v albanščino. Še posebej jim bo predstavila razlike ter podobnosti med slovenščino in albanščino. Vsekakor se jim bo potrudila približati jezik in slovensko kulturo. Tudi ob programu jim bo prostovoljno pomagala pri pisanju prošenj, opravičil in podobne dokumentacije za reševanje vsakdanjih zadev. Motivirala in spodbujala jih bo tudi k opravljanju izpita iz slovenščine in za iskanje zaposlitve.

Uvod v program, spoznavanje udeleženk z Arjeto Ahmeti, bo na prvem srečanju, v torek, 16. 5. 2023 ob 10.00, skozi predstavitev njenega romana Goreča duša. Več o romanu.

Vsebina nadaljnjih srečanj je razdeljena na 10 tematskih sklopov, ki se med seboj prepletajo:

  • Osebna identiteta; Družina in dom
  • Šola in vrtec; Pomoč otrokom pri šolskih aktivnostih
  • Skrb za telo in zdravje
  • Hrana in pijača; Nabava
  • Javne institucije
  • Hobiji in prosti čas
  • Brezposelnost; poklici in zaposlitev

Udeleženke bodo pridobljeno znanje, veščine, samozavest prenašale v družino in še posebej na svoje otroke. Tako se bodo vsi člani družine laže socialno vključili v okolje bivanja. 

Dostopnost