BLOG

Slovenščina za tuje govoreče ženske

Običajno velja, da so matere priseljencev tiste, ki v celoti poskrbijo za svoje otroke, saj so možje v službi ter pogosto odsotni po cele dneve.  Skrb za otroka pa vključuje tudi kontakte z javnimi institucijami kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica, nakupovanja ipd. Zato bodo cilji programa usmerjeni v opolnomočenje udeleženk za lažje vključevanje v lokalno okolje. Udeleženke bodo pridobljeno znanje prenašale na svoje otroke in jim tako pomagale pri socialnem vključevanju.  

Vsebina programa je razdeljena na 10 tematskih sklopov, ki se med seboj prepletajo.

Tematski sklopi so:

  • Osebna identiteta
  • Družina in dom
  • Šola in vrtec
  • Pomoč otrokom pri šolskih aktivnostih
  • Skrb za telo in zdravje
  • Hrana in pijača
  • Javne institucije
  • Hobiji in prosti čas
  • Nabava
  • Poklici in brezposelnost  

Program traja 60 šolskih ur. Potekal bo ob torkih in četrtkih od 8.30 do 10.00 s pričetkom 4. 10. 2022.

Program financira Občina Ajdovščina.

Accessibility Toolbar