Socialna aktivacija

 novembru 2017 bomo začeli izvajati projekt PROD-UK, ki predstavlja program projektnega učenja za opolnomočenje odraslih za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi.

Predmet projekta je izvedba dveh dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

Ciljna skupina so osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih  najmanj 12- krat prejele denarno socialno pomoč.

Namen projekta je z izvedbo dveh dolgih programov socialne aktivacije prispevati k boljšim socialnim, funkcionalnim in delovnim spretnostim oseb iz ciljne skupine, krepitvi njihove moči in motiviranosti za aktivacijo ter zaposlitvenega potenciala. Cilj projekta je dvig kompetenc, ki bodo udeležence približale vstopu na trg dela. Cilj projekta je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Z okrepljenim povezovanjem deležnikov v regijski enoti (Ajdovščina, Nova Gorica) bomo v sklopu projekta prispevali k še boljšemu sodelovanju in skupnemu delovanju pri delu s ciljno skupino.

V en program socialne aktivacije se vključi 20 oseb iz ciljne skupine. Program traja 11 mesecev in zajema V. modulov. Aktivnosti v prvih štirih modulih potekajo 10 mesecev po 5-6 ur dnevno.

Glavne projektne aktivnosti sledijo ciljem projekta, ki se navezujejo na ciljno skupino:

  • prepoznavanje poklicnih interesov in načrtovanje poklicne kariere,
  • spoznavanje lokalnega zaposlitvenega trga in institucij,
  • razvijanje praktičnih spretnosti za samooskrbo, znanj s področja vrtnarstva in zeliščarstva,
  • odkrivanje lastnih želja, potreb, interesov, postavljanje ciljev,
  • spodbujanje osebnega in profesionalnega razvoja posameznika,
  • razvijanje komunikacijskih spretnosti in uporabe IKT orodij ter temeljnih in poklicnih kompetenc.

 

Program je zasnovan tako, da omogoča fleksibilnost in prilagodljivost vsebin glede pa potrebe udeležencev. Pričakujemo, da se bo najmanj 25% oseb po končanju dolgega programa socialne aktivacije vključilo v različne programe in v različne oblike vključevanja oz. približevanja trgu dela.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. Prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1. prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.2. specifičnega cilja “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.” Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Dostopnost