Socialni oskrbovalec na domu

Postanite socialni oskrbovalec na domu

Glede na staranje prebivalstva in vedno večji potrebi po raznovrstnih oblikah pomoči starejšim, invalidom in kronično bolnim je Socialni oskrbovalec poklic prihodnosti.

Usposabljanje za socialnega oskrbovalca na domu je primerno za vse, ki se želite usposobiti za negovanje/delo s starejšimi ali bolnimi na domu ali se želite zaposliti v različnih institucijah, kjer poteka izvajanje osebne oskrbe in gospodinjske pomoči uporabnikom.

Usposabljanje je obvezno za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu.

Usposabljanje za poklic Socialni oskrbovalec na domu vključuje naslednja področja:

 • socialno oskrbovanje na domu,
 • delo z uporabniškimi skupinami,
 • organizacija dela,
 • socialno varstvo,
 • komunikacija in poklicna etika,
 • zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi,
 • osebna oskrba,
 • gospodinjska pomoč,
 • ravnanje s pripomočki,
 • prva pomoč,
 • praktično delo – obsega 75 ur (delo na terenu s socialno oskrbovalko na domu ter delo z oskrbovanci v Domu upokojencev).

Pogoji za pridobitev NPK:

N
končana osnovna šola,
N
vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb
N
starost vsaj 21 let,
N
opravljen verificiran program usposabljanja s področja socialne oskrbe (v obsegu 150 ur).
Trajanje

150 ur

Cena

795,00 € (z DDV)

Dostopnost