Sofinanciranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019

Ljudska univerza Ajdovščina je bila izbrana za izvajalko programov v sklopu Javnega razpisa za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih za leto 2019.

Javni razpis sofinancira izvajanje podrpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih, in sicer:

  • usposabljanja organizatorjev izobraževanja odrsalih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma
  • promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

V sklopu projekta bo Ljudska univerza Ajdovščina izvedla 4 programe in 4 promocijske aktivnosti, v programe vključila 40 udeležencev.

 

Program sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Informacije na 05 366 47 50 ali .

Dostopnost