Stara semena – tradicija in preživetje

Naziv odobrenega projekta: Stara semena – tradicija in preživetje
Upravičenec/izvajalec projekta: Ljudska univerza Ajdovščina
Celotna vrednost operacije (z DDV): 4.960 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.216 € 
Opis in dejavnost projekta

Poznavanje osnov pridelovanja lastnega semena je bilo pred leti nekaj povsem običajnega. To znanje se je prenašalo iz roda v rod. V obdobju

porasta potrošništva, množičnega uvoza semen iz tujine, v kombinaciji še z drugimi razlogi (tempo življenja in pomanjkanje časa, …),. se je to znanje po večini izgubilo, pozabilo. S projektom želimo obuditi to znanje ter v ljudeh  spodbuditi zavedanje o pomenu pridelave in hrambe semen.

Osredotočili se bomo predvsem na pridelavo in hrambo semen avtohtonih vrnin (Solkanski radič, solata Leda, fižol Jeruzalemski, paradižnik Koradinka, …), ki jih vse prepogosto zamenjujemo z uvoženimi sortami. Avtohtone vrtnine so bolj prilagojene na naše podnebne razmere in zato večinoma bolj odporne proti škodljivcem in boleznim. S tem zmanjšamo porabo škropiv ob hkratnem ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pridelava semen avtohtonih vrtnin je v Sloveniji na sploh zelo omejena, večino semen uvažamo. Pridelava in hramba semen avtohtonih vrtnin je pomembna za povečanje samooskrbe in ohranjanje kulinaričnih posebnosti Vipavske doline, pa tudi kot izhodišče za morebitno dopolnilno dejavnost na kmetijah.

Predvidene aktivnosti v okviru projekta
  • 2 predavanji o avtohtonih povrtninah (katere so, kakšne so njihove značilnosti, na kakšnih tleh najbolje uspevajo, …)
  • 2 predavanji o načinu pridelave semen (kako jih sušimo, ….)
  • Zelemenjava – dogodek ob zaključku projekta kjer bodo lahko udeleženci zamenjali doma vzgojena semena
  • oblikovanje Facebook profila na katerem si bodo udeleženci lahko menjali semena tudi, ko bo projekt zaključen.  
Ciljne skupine

Projekt bo z namenom prenosa znanja gojenja semen avtohtonih vrtnin povezal predvsem tri ciljne skupine:

  • starejše brezposelne (nad 55 let),
  • upokojence ter
  • mlajše brezposelne (15 – 29 let)

Starejši si želijo biti slišani in imajo željo po predajanju znanja, mlajši pa še iščejo zaposlitvene možnosti in bi lahko videli v vzgoji semen avtohtone zelenjave tržno priložnost. Obenem se bodo udeleženci programa na predavanjih medsebojno povezali, dobili skupne točke sodelovanja ter gojile stike (zaradi izmenjave semen) tudi po zaključenem projektu.

Cilji projekta
  1. Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti.
  2. Zmanjšanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin.
  3. Zagotovitev trajnostnega razvoja območja

S projektom se bo spodbujala samooskrba (zmanjšanje revščine) in ohranjanje tradicije. Ponovna obuditev avtohtonih sort se lahko vnovči tudi v turizmu na področju kulinarike, s čemer posredno vplivamo tudi na gospodarski razvoj, saj je turizem ena izmed vodilnih gospodarskih panog Vipavske doline.

Informacije

Anka Zajc, 05 366 47 52, anka.zajc@lu-ajdovscina.si

 

»Projekt je odobren v okviru 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER.«

Projekt je brezplačen, izveden bo s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina.

»Projekt je odobren v okviru 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER.«

Projekt je brezplačen, izveden bo s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina.

Dostopnost