Študijski krožek: Jerebice v Vipavski dolini

V letu 2021 smo izvajali študijski krožek Avgurij – primestni park.  Temeljna naloga krožka je bila seznanitev članov s perečo ekološko  problematiko v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Z oblikovanjem Avgurija so člani krožka pokazali širši družbi konkretno pripravljenost nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst.

Nekateri člani krožka so tudi po njegovem zaključku ostali aktivni in se osredotočali na poskus reintrodukcije jerebice v Vipavsko dolino. Ljudska univerza Ajdovščina že vrsto let deluje na področju zelenega izobraževanja in vzgoje za trajostni razvoj. Pomanjkanje znanja in poznavanja, predvsem pa zavedanja resnosti izumiranja vrst, sta glavna gonilna sila okoljskih problemov, zato je izobraževanje o naravovarstveni biologiji pomemben družbeni cilj, ki ima namen spodbujanja ohranjanja biotske raznovrstnosti tako na globalni kot lokalni ravni. Zato smo se odločili, da na pobudo prostovoljcev nadgradimo dejavnost študijskega krožka Avgurij – primestni park z novim študijskim krožkom Jerebice v Vipavski dolini.

Ocenjujemo, da je glede na ugodno geografsko lego Vipavske doline reintrodukcija jerebice tu smiselnejša kot v drugih predelih Slovenije. Ocenjujemo tudi, da je reintrodukcija katerekoli vrste predvsem dejanje družbe in posameznikov, da torej gre za zavestno in družbeno planirano ter usklajeno, dalj časa trajajočo aktivnost nosilcev reintrodukcije. Reintrodukcija, kot edini možen način ponovne vzpostavitve populacije v okolju, kjer je bila nekoč iztrebljena, v osnovi pomeni tudi poseg v načine razmišljanja in obnašanja vseh deležnikov v okolju predvidene reintrodukcije.

V pripravah na reintrodukcijo jerebice v zgornji del Vipavske doline je bilo izvedenih vrsto aktivnosti, pohvalimo pa se lahko tudi s prvimi uspehi. Pobudo sta doslej podprli tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars d.d.). Junija 2023 smo na dogodku Vabljeni v jerebičji dol! predstavili, kaj vse smo že naredili.

Želite biti del zanimive zgodbe in se nam pridružiti pri poskusu reintrodukcije jerebice v Vipavsko dolino? Aktivni bomo še naprej. Vabimo vas na predstavitveno srečanje, ki bo v četrtek, 7. septembra, ob 18. uri v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina.

Vodja študijskega krožka:

Eva Mermolja

Direktorica

T: +386 5 3664 751
E: eva.mermolja@lu-ajdovscina.si

Dostopnost