Študijski krožek: Jerebice v Vipavski dolini

V letu 2021 smo izvajali študijski krožek Avgurij – primestni park.  Temeljna naloga krožka je bila seznanitev članov s perečo ekološko  problematiko v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Z oblikovanjem Avgurija so člani krožka pokazali širši družbi konkretno pripravljenost nekaj prispevati k ohranjanju ogroženih živalskih vrst.

Nekateri člani krožka so tudi po njegovem zaključku ostali aktivni in se osredotočali na poskus reintrodukcije jerebice v Vipavsko dolino. Ljudska univerza Ajdovščina že vrsto let deluje na področju zelenega izobraževanja in vzgoje za trajnostni razvoj. Pomanjkanje znanja in poznavanja, predvsem pa zavedanja resnosti izumiranja vrst, sta glavna gonilna sila okoljskih problemov, zato je izobraževanje in ozaveščanje o naravovarstveni biologiji pomemben družbeni cilj, ki ima namen spodbujanja ohranjanja biotske raznovrstnosti tako na globalni kot lokalni ravni. Zato smo se odločili, da na pobudo prostovoljcev nadgradimo dejavnost študijskega krožka Avgurij – primestni park z novim študijskim krožkom Jerebice v Vipavski dolini.

Ocenjujemo, da bi bila glede na ugodno geografsko lego Vipavske doline reintrodukcija jerebice tu smiselnejša kot v drugih predelih Slovenije. Ocenjujemo tudi, da je reintrodukcija katerekoli vrste predvsem dejanje družbe in posameznikov, da torej gre za zavestno in družbeno planirano ter usklajeno, dalj časa trajajočo aktivnost nosilcev reintrodukcije. Reintrodukcija, kot edini možen način ponovne vzpostavitve populacije v okolju, kjer je bila nekoč iztrebljena, v osnovi pomeni tudi poseg v načine razmišljanja in obnašanja vseh deležnikov v okolju predvidene reintrodukcije.

V iskanju možnosti za reintrodukcijo jerebice v zgornji del Vipavske doline je bilo izvedenih vrsto aktivnosti. Pobudo sta podprli tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars d.d.).

Člani krožka so se osredotočali na iskanje možnosti za ponovno naselitev jerebice v Vipavsko dolino in ohranitev vrste.

Študijski krožek se je osredotočal tudi na ozaveščanje o pomenu biodiverzitete, poglobljeno pa na jerebice in možnosti ponovne naselitve v njeno primarno okolje.

Vodja študijskega krožka:

Eva Mermolja

Direktorica

T: +386 5 3664 751
E: eva.mermolja@lu-ajdovscina.si

Dostopnost