Študijski krožek: Reka in ljudje 2023

Študijski krožek je nadaljevanje krožka iz leta 2022. 

Področje, ki ga bo krožek obravnaval je živa in neživa narava na naravnem območju občine Ajdovščina in Vipava, saj se mnogi niti ne zavedajo kaj vse imamo in vedno več je tudi priseljencev, ki okolja ne poznajo.  

Krožek se bo predvsem posvetil vodi kot naravni dobrini, saj skozi obe občini teče zelo pomembna reka Vipava. Krožek bo deloval skladno s Strategijo občine Ajdovščina 2017/2030 v kateri najdemo: »Med cilji občine je dvig ozaveščenosti ter aktivne participacije prebivalstva, aktivno mesto in vitalno podeželje.« Odzival se bo na probleme in potrebe krajanov, saj se zavedajo pomena varovanja reke Vipave in drugih vodnih virov, še posebej sedaj, ko so podnebne spremembe vedno večje in vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi.  

Predvideni izobraževalni cilji: so predvsem zeleno izobraževanje, trajnost, spoznavanje z naravnimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov okolja, procesov ter odziv na spremembe v naravi. 

Predvideni akcijski cilji: so organizirati predavanje o živi in neživi naravi na naravnem območju občine Ajdovščina in Vipava, ki bo odprto za javnost; vsaj eno srečanje bo skupina namenila opazovanju, učenju na terenu in povezovanju z drugimi ŠK. 

Nekatere aktivnosti so v predhodnem krožku stekle že v letu 2022, sedaj pa si jih želimo še nadgraditi, zato bodo znotraj krožka različne ciljne skupine in generacije, ki bodo pridobili – izmenjali znanja za lastno aktivacijo in aktivacijo ljudi, organizacij iz okolja.  

Informacije in prijave na helena.furlan@lu-ajdovscina.si ali 05 36 64 753, 051 439 717. 

Dostopnost