Študijski krožek: Reka in ljudje

Vsi vemo, da je voda življenje. Vendar pa nam le narava nudi vodo, kot jo zares potrebujemo. Voda je topilo, ki raztaplja največ snovi, zato voda v naravi ni čista, temveč je polna mineralov in mikroorganizmov, ki jih naše telo potrebuje. Če voda nima mineralov, ni prevodnosti in delovanje možganov postane onemogočeno. Zato so včasih komu rekli, da nima nič soli v možganih. Dobre vode pa v sebi nosijo tudi energijski zapis (imajo energijo), ki lahko pozitivno vpliva na zdravje človeka.

Študijski krožek “Reka in ljudje” je bil namenjen raziskovanju vpliva izvirske vode na telo ter odkrivanju neznanih izvirov v širšem področju Ajdovščine. Udeleženci so se podali na teren, kjer so spoznavali bogato naravno okolje, v katerem živijo. Obiskali so kraje, ki jih prej niso poznali, in se naučili bolje razumeti svet, v katerem živijo.

Vsebina krožka:

  • Spoznavanje vpliva vode na telo: Udeleženci so raziskovali, kako različni minerali in mikroorganizmi v vodi vplivajo na naše zdravje in dobro počutje.
  • Energijski zapis vode: Učili so se o energiji, ki jo nosijo dobre vode, in kako ta energija lahko pozitivno vpliva na naše zdravje.
  • Terenske raziskave: Podali so se na teren in odkrili še neznane izvire v širšem področju Ajdovščine, pri čemer so spoznavali bogastvo okolja in se povezovali z naravo.

V sklopu študijskega krožka so gostujoči predavatelji predavali o pomenu vode na telo in okolje. Obiskali so nas: Jože Munih, ki je predaval o pomenu energetskih virov ter Marko Pogačnik in Peter Mignozzi, ki sta spregovorila o vodi, kot nosilcu kvalitete prostora.

Rezultati krožka: Udeleženci so skozi krožek pridobili globlje razumevanje pomembnosti vode za naše telo in um. Spoznavanje in raziskovanje izvirske vode jih je naučilo ceniti naravne vire ter zavedati se njihovega vpliva na zdravje. Terenske raziskave so omogočile, da so odkrili nove izvire in se bolje povezali z okoljem, v katerem živijo.

Nadaljevanje študijskega krožka “Reka in ljudje” v letu 2023

V letu 2023 smo nadaljevali z izvajanjem študijskega krožka “Reka in ljudje”, ki smo ga uspešno nadgradili. Področje, ki ga je krožek obravnaval, je živa in neživa narava na naravnem območju občine Ajdovščina in Vipava.

Krožek se je predvsem posvetil vodi kot naravni dobrini, saj skozi obe občini teče zelo pomembna reka Vipava. Delovali smo skladno s Strategijo občine Ajdovščina 2017/2030, v kateri je zapisano: »Med cilji občine je dvig ozaveščenosti ter aktivne participacije prebivalstva, aktivno mesto in vitalno podeželje.« Krožek se je odzival na probleme in potrebe krajanov, saj se zavedamo pomena varovanja reke Vipave in drugih vodnih virov, še posebej sedaj, ko so podnebne spremembe vedno večje in vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi.

Cilji:

  • Zeleno izobraževanje: Spodbujali smo trajnostno razmišljanje in delovanje.
  • Trajnost: Osredotočili smo se na trajnostne prakse v vsakdanjem življenju.
  • Spoznavanje naravnih zakonov: Raziskovali smo med seboj povezane in soodvisne dele okolja ter njihove procese.
  • Odziv na spremembe v naravi: Učili smo se prepoznavati in ustrezno reagirati na spremembe v naravnem okolju.

V sklopu študijskega krožka smo pripravilipredavanje o živi in neživi naravi na naravnem območju občine Ajdovščina in Vipava, ki je bilo odprto za javnost. Srečanja so bila namenjena tudi opazovanju, učenju na terenu in povezovanju z drugimi študijskimi krožki.

Z nadaljevanjem in nadgradnjo študijskega krožka “Reka in ljudje” smo v letu 2023 še naprej spodbujali ozaveščenost o pomenu naravnih virov in trajnostnih praks. Skupaj smo raziskovali naše naravno okolje in se učili, kako lahko prispevamo k ohranjanju in varovanju naših vodnih virov. S tem smo gradili bolj povezano in ozaveščeno skupnost, pripravljeno na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe.


Dostopnost