SREDIŠČE ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH - ISIO

svetovanje 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj v svetovanje?

Ker posameznik na enem mestu najde vse informacije o možnostih izobraževanja, iskanja zaposlitve, razvoja kariere, načrtovanja učenja, osebne in poklicne rasti.

 

Kdo vam svetuje?

anja2Brezplačno svetovanje poteka:

OSEBNO na Ljudski univerzi Ajdovščina, po predhodnem dogovoru 

PO TELEFONU na številki 05 366 47 52, 051 20 26 28 

po ELEKTRONSKI POŠTI na anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

PREKO SPLETA

mag. Anja Jamšek Furlan

Svetovanje se izvaja vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8.00 in 15.00. 

Za koga?

ZA BREZPOSELNE

 • pomoč pri iskanju zaposlitve
 • pisanju življenjepisa in ponudb za delo
 • formalnemu ali neformalnemu izobraževanju
 • prekvalifikaciji

ZA UPOKOJENCE

 • kako aktivno preživeti prosti čas
 • možnosti neformalnega izobraževanja
 • delavnice in tečaji

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

 • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa
 • organizaciji in poteku učenja
 • odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje
 • načrtovanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti
 • razvoju osebne in karierne poti v vseh življenjskih obdobjih

ZA ZAPOSLENE

Zaposleni, ki potrebujejo pomoč ali nasvet glede izobraževanja, poklicnega razvoja, razvoja kariere itd., več informacij najdejo na tej povezavi

 

svetovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj sem se odločil/la za svetovanje?

Svetovalka mi je pomagala pi iskanju službe, pisanju življenjepisa in prošnje za delo. (Erika)

V šoli mi ni šlo, svetovalka me je usmerila na PUM-O. (Ajda)

Vedno so prijazni, svetujejo mi o različnih oblikah brezplačnega izobraževanja. (Dragica)

Ker je brezplačno. (Tine)

 

Varujemo vaše podatke

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Informacijsko svetovalnega središča in Središča za samostojno učenje Ljudske univerze Ajdovščina ter/ali dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Ajdovščina vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.