SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

ssu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen prostor, kjer lahko preživite zanimive urice pri bogatitvi svojega znanja. Čas bo minil kot bi mignil ob učenju tujih jezikov s pomočjo računalniških programov (angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in španščine), učenju desetprstnega tipkanja, brskanju po internetu in pošiljanju elektronske pošte.

 

V središču se lahko:

 • učite,
 • pišete seminarske naloge,
 • uporabljate računalnike,
 • različno gradivo in učno tehnologijo za samostojno učenje,
 • brskate po spletu,
 • preberete dnevni časopis,
 • poslušate glasbo.

Pri uporabi učnih pripomočkov vam bodo pomagali mentorji in svetovalci.

SSU je namenjeno vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj.

 

Brezplačno nudimo:

 • uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • uporabo slovarjev, leksikonov, atlasov, učbenikov, delovnih zvezkov, knjig,
 • uporabo računalniških programov in multimedijskih pripomočkov,
 • brskanje po internetu (iskanje informacij, pregledovanje spletnih strani),
 • uporaba elektronske pošte,
 • tehnično pomoč pri uporabi učne tehnologije,
 • individualno svetovanje.

 

Prednost središča za samostojno učenje:

 • podpora mentorjev, ki se deli na strokovno (informiranje, svetovanje, usmerjanje, spremljanje, motiviranje in evalviranje) in tehnično (svetovanje pri uporabi IKT  tehnologije),
 • samostojnost pri izbiri ciljev (kaj se učiti in naučiti),
 • samostojnost pri izbiri vsebin učenja, gradiv in pripomočkov, čas učenja, način in ritem si udeleženci izberejo sami, učenje lahko posameznik prilagodi svojim interesom in potrebam,
 • samostojno prevzemanje odgovornosti za uspeh pri učenju.


Središče za samostojno učenje je za uporabnike odprto vsak delavnik, od 8. do 16. ure, za dodatne informacije lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišite na info@lu-ajdovscina.si.

Podatke o organiziranem samostojnem učenju si lahko preberete na spletni strani www.acs.si.

 Več vsebin si lahko ogledate preko video vodiča.

 

Brezplačna gradiva za samostojno učenje

SPLOŠNO

Portal SSU: https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/vv/rac

Interaktivne vaje za OŠ: http://www2.arnes.si/~osljjk6/index.htm

Elektronski učbeniki za OŠ: https://eucbeniki.sio.si/index.html

Brezplačna e-gradiva: http://ucilnica.ric-nm.si/

Brezplačna e-gradiva: https://www.zlu.si/si/svetovanje-in-podpora-ucenju/brezplacna-e-gradiva/

Predavanja na vseh področjih: https://www.edx.org/

Predavanja na vseh področjih: https://www.coursera.org/

Predavanja na vseh področjih: https://www.open2study.com/

Predavanja na vseh področjih: https://alison.com/

Pravljice v slovenščini: http://www.epravljice.si/

 

SLOVENŠČINA

Slovenščina od A do Ž avdio: http://www.gaya.si/avdio-ne/

Play games and learn slovene: http://www.digitaldialects.com/Slovene.htm

http://ilanguages.org/slovene.php

http://slovlit.ff.uni-lj.si/sft/

https://wikitravel.org/en/Slovenian_phrasebook

https://www.slonline.si/en/

http://www.101languages.net/slovenian/

http://1241.gvs.arnes.si/moodle/login/index.php

 

RAČUNALNIŠTVO

Osnove: http://egradivo.ecnm.si/osnove/index.html

Excel osnove: http://egradivo.ecnm.si/excel/index.html

Excel: https://excelexposure.com/

Word: http://egradivo.ecnm.si/word/index.html

PowerPoint: http://egradivo.ecnm.si/ppt/index.html

Desetprstno tipkanje: http://www.typingstudy.com/sl/

Programiranje: https://ocw.mit.edu/courses/intro-programming/

Programiranje: https://www.codecademy.com/

HTML in CSS: https://www.how-to-build-websites.com/

Tehnična in programerska predavanja in tečaji: https://www.futurelearn.com/courses/categories/tech-and-coding-courses

 

NARAVOSLOVJE

Interaktivno naravoslovje za otroke z igrami, kvizi itd.: http://www.sciencekids.co.nz/physics.html

Video razlage snovi iz matematike (slovenščina): http://astra.si/

Vaje za matematiko: https://www.homelearningmath.com/naloge.si/index.php

Uvod v statistiko: https://eu.udacity.com/course/intro-to-statistics--st101

Statistika: https://www.class-central.com/subject/statistics

Predavanja iz kemije: http://www.openculture.com/chemistry-free-courses

Interaktivna predavanja kemija: https://www.learner.org/courses/chemistry/interactives/interactives.html

Interaktivna kemija: http://serendip.brynmawr.edu/sci_edu/chemsites.html

MIT predavanja kemija: https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/

Fizika na zabaven način: http://interactivesites.weebly.com/physics-and-motion.html

Gibanje in sile interaktivno - fizika: http://www.learningscience.org/psc2bmotionforces.htm

 

TUJI JEZIKI

Vsi jeziki: https://www.duolingo.com/

Vsi jeziki: https://www.babbel.com/

Španščina: http://www.ver-taal.com/

Španščina: http://www.videoele.com/

Italijanščina: http://www.oneworlditaliano.com/english/italian/italian-course-free-online.htm

Italijanščina: https://www.newsinslowitalian.com/italian-for-beginners/act1/una-nuova-avventura

Italijanščina: http://www.bbc.co.uk/languages/italian/

Italijanščina: http://pianetabambini.it/

Francoščina: https://www.thefrenchexperiment.com/

Francoščina: https://www.frenchclasses.com/

Francoščina: http://frenchtutorial.com/en/learn-french/toc

Angleščina: https://www.esolcourses.com/

Angleščina: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

Angleščina: http://learnenglish.britishcouncil.org/en

Angleščina: https://www.perfect-english-grammar.com/

Nemščina: https://www.goethe.de/ins/si/sl/spr/ueb.html

Nemščina: https://www.deutsch-lernen.com/

Nemščina: https://learn-german-easily.com/

Nemščina: http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/english/

Ruščina: https://russky.info/sl/grammar

Ruščina: http://learnrussian.rt.com/

Ruščina: https://learnrussian.org/lessons/lesson-01-greet-someone/

 

Varujemo vaše podatke

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Informacijsko svetovalnega središča in Središča za samostojno učenje Ljudske univerze Ajdovščina ter/ali dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Ajdovščina vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.