Tečaj širokega risa

Tečaj je primeren tako za tiste, ki se bodo prvič spoznali s to ročno spretnostjo, kot tudi za vse tiste, ki bi radi nadgradili svoje znanje naprej z elementi ozkega risa, sukani ris, polpremet, ali pa tudi z bolj zahtevnimi elementi.

 

TEČAJ ŠIROKEGA RISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tečaju širokega risa se boste naučili, katere materiale se uporablja najpogosteje, kaj je značilnost širokega risa, kje se ga največ kleklja ter začeli z osnovami – roglički, potonke, srčkovke itd. Izdelalo se bo glede na znanje tečajnikov nekaj končnih izdelkov, ki jih bomo kasneje tudi javno predstavili. Mentorica tečaja bo Saša Raspet.

Nekaj besed o mentorici: Saša Raspet je odraščala v Idriji, kjer je že od male šole naprej obiskovala Idrijsko Čipkarsko šolo. Kasneje skozi srednjo šolo in fakulteto je klekljanje potisnila na stranski tir, pred približno osmimi leti, pa je ponovno začela zelo intenzivno klekljati in se sproti izobraževati v tem. Pridobila je geografsko označbo Idrijska čipka (I., II. in III. Stopnjo) in naziv Klekljarica v programu Nacionalne poklicne kvalifikacije. Sodelovala je v mednarodnem projektu Bodi edinstvena v Evropi, v organizaciji Čipkarske šole Idrija, ki je trajal dve leti in se je zaključil letos v času Festivala Idrijske čipke (v tem projektu je nastala večkrat objavljena obleka, z imenom Ledolomilka). 

 

Cena je 36,00 € z DDV za 4 srečanja. Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali .

 


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

2+9=