Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev

ponudnikmala

Program je namenjen brezposelnim osebam predvsem s podeželja, ki bi se želeli zaposliti na področju ponudbe tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev. Program je zasnovan tako, da bo vodil udeležence od samega oblikovanja poslovne ideje, medsebojnega povezovanja ponudnikov pa vse do aranžiranja izdelka in končne prodaje na turističnem in domačem trgu.

Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 12 udeležencev in traja 170 ur.

 

Vsebina

 

MODUL 1: 

OBLIKOVANJE LASTNE POSLOVNE IDEJE PONUDNIKA TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV

 • Geografske in naravne značilnosti lokalnega okolja
 • Kulturna dediščina lokalnega okolja
 • Tradicionalne domače in umetne obrti
 • Tradicionalni kmetijski pridelki ter kulinarična ponudba lokalnega okolja
 • Ponudba na lokalnem turističnem trgu
 • Oblikovanje lastne poslovne ideje in SWOT analiza prvih zamisli

 

MODUL 2: 

MREŽENJE PONUDNIKOV TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV  KOT OBLIKA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

 • Načini mreženja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje skupne poslovne ideje za vzpostavitev omrežja ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Oblikovanje mreže ponudnikov za izbrane tradicionalne izdelke, pridelke in storitve
 • Označevanje lokalnih izdelkov in pridelkov

 

MODUL 3: 

IZDELOVANJE, OBLIKOVANJE IN ARANŽIRANJE TRADICIONALNIH IZDELKOV, PRIDELKOV IN STORITEV    

 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov oz. oblikovanje ponudbe tradicionalne storitve
 • Pregled, načrtovanje in organizacija dela
 • Aranžiranje na tradicionalen način

 

MODUL 4: 

PONUDNIK TRADICIONALNIH IZDELKOV PRIDELKOV IN STORITEV KOT (SOCIALNI) PODJETNIK

 • Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (registracija dejavnosti, statusne oblike za opravljanje dejavnosti)
 • Pravni vidiki poslovanja
 • Trženje tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev
 • Računalniško opismenjevanje
 • Oblikovanje lastne promocije – poslovna vizitka, oglas, zloženka
 • Uspešna komunikacija s kupci
 • Poslovna komunikacija z gosti iz tujine
 • Finančno vodenje lastne dejavnosti
 • Možnosti financiranja tradicionalne dejavnosti – prijave na javne razpise, subvencije za samozaposlitev

 

Na koncu usposabljanja prejmete Potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju

ZLOŽENKA

Cena usposabljanja je 690,00 € z DDV (samoplačniki možnost plačila na 2 obroka). Prijave in informacije na 05 366 47 50 ali .


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

1+3=