Družabnik/družabnica za starejše osebe

druzabnik

Novi trendi nakazujejo na potrebo po razvoju novih izobraževalnih programov, ki podpirajo izboljšanje pogojev za večjo kakovost življenja starejšega prebivalstva in njihovega aktivnega vključevanja v družbeno življenje. Program družabnik/ družabnica za starejše osebe je namenjen osebam, ki se bodo usposabljale za opravljanje vloge družabnika/ družabnice starejšim osebam. Program je inovativen, ker bo oseba, ki ga bo zaključila, nudila storitev družabništva starejšim osebam, ki ne potrebujejo zdravstvene in socialne oskrbe, ampak želijo izboljšati kakovost svojega življenja. Program traja 300 ur.

 

Vsebina:

ZNAČILNOSTI STAREJŠIH OSEB IN OKOLJA:

  • Značilnosti ciljne skupine starejših odraslih,
  • značilnosti okolja v katerem živijo starejši odrasli,
  • ugotavljanje potreb starejših oseb.

 

DRUŽABNIŠTVO ZA STAREJŠE OSEBE:

  • Komunikacija z uporabniki storitve družabništva in z institucijami,
  • družabništvo starejšim osebam,
  • ohranjanje sposobnosti in spretnosti starejših oseb.

 

DRUŽABNIK KOT (SOCIALNI) PODJETNIK:

  • Računalniško opismenjevanje, pregled, načrtovanje in organizacija vsakodnevnih opravil,
  • trženje storitve družabništva,
  • zakonodaja s področja (socialnega) podjetništva z individualnim svetovanjem,
  • finančno vodenje (socialnega) podjetja.

 

ZLOŽENKA

Cena za usposabljanje je 1200,00 € z DDV (samoplačniki imajo možnost plačila na obroke). Prijave in informacije na 05 366 47 50 ali na .


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

9+3=