Predavanja in delavnice predelave sadja v Učnem centru Brje

Učni center Brje je v širšem okolju že dobro prepoznan kot center znanja, izmenjave izkušenj različnih generacij in povezovanja med sadjarji - za nova poklicna znanja, izkušnje in zelena delovna mesta …

 

IMG_5062

 

Tudi v letu 2017/2018 vam ponuja brezplačna predavanja ter praktične delavnice za pridobitev znanj in spretnosti s področij:

•    urejanje in vzdrževanje sadovnjaka,
•    obrezovanje, nega sadnega drevja,
•    osnove sistema HACCP in pravila glede označevanja živil,
•    trženje in promocija izdelkov,
•    predelava različnega vipavskega sadja  v marmelado (breskova in marelična),
•    predelava različnega vipavskega sadja v sok (breskev, jabolk, grozdja),
•    sušenje marelic, kakijev, jabolk,
•    pridelava in predelava zelišč.

Cilj predavanj in delavnic je, da udeleženci pridobijo teoretična ter praktična znanja. Spretnosti predelave ter trženja naj bi čim prej prenesli v prakso, morda v nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način in samozaposlitev. Program sofinancira Občina Ajdovščina.

Komu so predavanja, delavnice namenjene?

  • Vsem začetnikom ali tistim, ki želijo svoja obstoječa znanja, spretnosti, izkušnje nadgraditi za potrebe lastne predelave sadja in trženja izdelkov na domu.
  • Vsem, ki želijo po izobraževanju pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način in se poklicno ukvarjati s predelavo sadja ter trženjem izdelkov.

 

Vsebine 2017/2018:

 

KDAJ? KAJ? Predavatelj/ica

PETEK,

19. JANUAR 2018,

od 17. do 19.30 ure.

Predavanje o ureditvi, vzdrževanju sadovnjaka in negi sadnega drevja:
•    Pogoji uspevanja različnih sadnih vrst
•    Podlage za sadne vrste,  reševanje težav zemljišča
•    Priprava tal na sajenje
•    Ukrepi po sajenju,  nega v prvem letu


Ivan Kodrič

PETEK,

9. FEBRUAR 2018

od 17. do 19. ure.

Predavanje: Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem v Brdih

(Goriško sadje iz preteklosti v prihodnost)

 

Zoran Božič

SOBOTA,

24. FEBRUAR 2018,

od 9. do 12. ure.

Praktična učna delavnica oz. prikaz  obrezovanja sadnega drevja

(glede na možnosti- predvidoma češnje, breskve, kaki, jabolka).

   

Ivan Kodrič

PETEK,

9. MAREC 2018,

od 17. do 19. ure.

Praktična delavnica: Prikaz izdelave mila po hladnem postopku

Danica  
Gračan Jevtič

SOBOTA,


24. MAREC 2018,

od 9. do 12.00 ure

Praktična delavnica: Prikaz obrezovanja oljk.

Prikaz bo izveden v oljčniku na Brjah.

Ivan Kodrič

Glede na sadje –

PETEK,


22. JUNIJ 2018

od 17.00 do 20.45 ure. 

Praktična učna delavnica ob teoretičnih podlagah na temo kuhanja marelične marmelade

Mojca Slokar

1. del:

PETEK,

29. JUNIJ 2018


od 17.00 do 19.00 ure

1. Predavanje/izkušnje s pridelavo sivke

 

Danica
Gračan Jevtič

2. del: 

7. JULIJ 2018


od 10. do 13. ure.

 

2. Predavanje/izkušnje s pridelavo sivke

Skupen odhod iz učilnice in ogled njive na Brjah z več vrstami sivke, žetev in  destilacija

Danica
Gračan Jevtič

1.del:

PETEK, 6. JULIJ 2018

od 17. do 19. ure

2.del:
TOREK, 10. JULIJ 2018
od 17. do 19. ure

1. Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja marelic.

2. Pogovor/učenje ob posušenih marelicah ter o pripravi in sušenju sadja,
ki dozori v poletnih mesecih.

Vera Kodrič

Predavanje:


PETEK,
3. AVGUST 2018


od 17.00 do  20.45 ure

Praktično delo -
glede na sadje:

SOBOTA,

4. AVGUST

od 9. do 14. ure

Teoretična in praktična učna delavnica na temo predelave breskev: Predelava breskev
v kašast sok, kuhanje marmelade.

Mojca Slokar

Glede na sadje:

PETEK,

14. SEPTEMBER 2018,


od 17.00 do 20.45

Teoretična in praktična učna delavnica:

Predelava grozdja (mošta) v sok

Mojca Slokar

Predavanje:


PETEK,

19. OKTOBER 2018,  
od 17.00 do 20.45 ure

Praktično delo - glede na sadje:

SOBOTA,

20. OKTOBER 2018,
od 17.00 do 20.45 ure.

Teoretična in praktična učna delavnica na temo: predelava jabolk v sok

Mojca Slokar

Glede na sadje:


1. del:
PETEK,
9. NOVEMBER. 2018 

od 17. do 19. ure

2. del:
TOREK,

13. NOVEMBER 2018

od 17. do 19. ure

1. Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja kakijev – jabolk

 

 

2. Pogovor o kvaliteti in izgledu o sušenju različnih vrstah  kakijev in jabolk

Vera Kodrič

 

PETEK,

14. DECEMBER. 2018
od 17. do 20.ure

Predavanje na temo cepljenja sadnega drevja, podlage tal in gojitvene oblike.

Ivan Kodrič

 

Predavatelji/praktiki:

  • Ivan Kodrič je univ. dipl. inž. agronomije, strokovnjak za sadjarstvo z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na KGZ Nova Gorica, ki že vrsto let prideluje več vrst sadja in svoja strokovna znanja rad deli na različnih delavnicah, izobraževanjih, strokovnih srečanjih.

  • Vera Kodrič je praktik, ki ima bogate, več kot petnajstletne izkušnje, s sušenjem različnega sadja, še posebej kakija.

  • Danica Gračan Jevtič je zdravstvena delavka in praktik z bogatimi izkušnjami dolgoletne pridelave več vrst sivke, ki jo predeluje v različne izdelke. Znanja je pridobivala iz literature, na različnih izobraževanjih, tudi pri drugih pridelovalcih ter z lastnim delom. Rada jih deli, izmenjuje z drugimi. Zato izvaja delavnice za odrasle in bo v letu 2017 vodila nov krožek zeliščarstva na Brjah.

  • Dr. Zoran Božič je profesor na SETŠ Nova Gorica in predavatelj na Univerzi v Novi Gorici. Je praktik in poznavalec starih sadnih vrst/sort v Goriških regiji. V Kojskem v Goriških Brdhi ima tudi sadovnjak "Podskalco" v katerem goji kar 145 starih sort sadnega drevja. Svoje znanje rad deli na različnih delavnicah in izobraževanjih. Sodeloval pa je tudi pro številnih mednarodnih projektih.

 

Podpora udeležencem in kandidatom za NPK:

Zainteresiranim nudimo brezplačno ugotavljanje predznanj in svetovanje pri odločitvi za postopek certificiranja

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo - NPK je končana osnovna šola

Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je sklicana na pobudo Ljudske univerze Ajdovščina. Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez izobraževanja prijavijo v postopek certificiranja pri svetovalki, ki jih vodi skozi postopek.

Naštete vsebine delavnic, predavanj na Brjah pokrivajo samo nekatera področja po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo za  NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način.  Kandidatom za NPK svetujemo, da se udeležijo vseh predavanj, delavnic, saj lahko po izobraževanju pridobijo potrdilo o udeležbi in se morda odločijo za postopek certificiranja. Manjkajoče vsebine (predelava v sadno vino, kis, žganje, …) lahko ob doplačilu organiziramo naknadno - po dogovoru s kandidati.

Strošek certificiranja za NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način v višini 224,00 eur poravna kandidat ob prijavi. Postopek bo izveden ob zadostnem številu prijav.

Več o NPK

 

Prijava na predavanja/delavnice ali v postopek NPK:

Izvedbo zgoraj navedenega programa v Učnem centru Brje sofinancira Občina Ajdovščina, zato je udeležba brezplačna.

Prosimo, da vašo prijavo oddate čim prej, saj je zanimanja veliko in število prostih mest omejeno. Obvezna je prijava preko spodnjega spletnega obrazca - prijavnice.

Priporočamo, da že danes oddate prijavo na vse delavnice/sklope delavnic, ki vas zanimajo tako, da vsako posebej označite. Navedite tudi ali ste kandidat za NPK. V primeru, da imate dodatna vprašanja ali nimate možnosti prijave preko spleta, se lahko prijavite po telefonu: 041 437 785.

Izbrane datume si prosimo zabeležite in rezervirajte svoj čas. Nekaj dni pred izvedbo boste na vaš elektronski naslov prejeli vabilo s podrobnimi vsebinami. V primeru, da se predavanja/delavnice ne bi udeležili, nam prosimo takoj, ko pride do spremembe, to sporočite! Prosto mesto lahko namenimo komu drugemu.

Če odjave ne sporočite, zaračunamo strošek 35,00 eur.

Hvala za razumevanje.

 


Prijavnica:

Praktična učna delavnica ob teoretičnih podlagah na temo kuhanja marelične marmelade - 5. JULIJ
Predavanje/izkušnje s pridelavo sivke ter skupinski ogled njive na Brjah z več vrstami sivke, žetev in destilacija - 29. JUNIJ, 7.JULIJ
Sušenje marelic in sadja, ki dozori v poletnih mesecih - 6. in 10. JULIJ
Teoretična in praktična učna delavnica na temo predelave breskev: predelava breskev v kašast sok, kuhanje marmelade - 3. in 4. AVGUST
Teoretična in praktična učna delavnica: Predelava grozdja (mošta) v sok - 14. SEPTEMBER
Teoretična in praktična učna delavnica na temo: predelava jabolk v sok - 19. in 20. OKTOBER
Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja marelic - 6. in 10. JULIJ
Teoretične in praktična učna delavnica na temo predelave aronije - 10.AVGUST
DA
NE VEM, potrebujem več informacij
NE
Zaposlen/a
Upokojenec/ka
Študent/ka
Brezposeln/a
Osnovnošolska raven
Poklicna raven
Srednješolska raven
Univerzitetna raven
Več (magisterij, doktorat)

6+6=