Brezplačna izobraževanja za zaposlene - pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

kompetence_2
Vabimo vas k vpisu na strokovna, brezplačna izobraževanja za zaposlene, ki smo jih za vas zasnovali na podlagi potreb in zahtev na trgu dela. Namenjeni so vsem vam, ki želite izboljšati svoje temeljne in poklicne kompetence, povečati svojo zaposljivost in uspešnost pri opravljanju delovnih nalog ter razviti svoje podjetniške sposobnosti ali dejavnost.
 

Programi so brezplačni, zato ne omahujte in izkoristite priložnost.

Prijave zbiramo preko spletne prijavnice.

 

Trenutno poteka:

  • SPODBUJANJE KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH: tehnike spodbujanja kreativnega in inovativnega razmišljanja, zbiranje in ogled primerov dobrih praks ter spoznavanje virov za navdih, kreativna delavnice, pilotno reševanje izbranega izziva

V januarju 2018 za vas pripravljamo: 

Tečaj Excela za osnovno vodenje financ.

Učinkovita komunikacija s tujimi strankami:

  • tečaj angleščine, nadaljevalna stopnja: ob sredah, 17.00–19.15. Začnemo januarja 2018.
  • tečaj nemščine, nadaljevalna stopnja: ob ponedeljkih, 17.00–19.15. Začnemo januarja 2018.
  • tečaj italijanščine, nadaljevalna stopnja: ob četrtkih, 17.00–19.15. Začnemo februarja 2018.

 

 

 

Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Namen projekta je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, s katerimi želimo povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.


Prijavnica:

Tečaj Excela za osnovno vodenje financ
Tečaj angleščine
Tečaj nemščine
Tečaj italijanščine
Zaposlen/a
Upokojenec/ka
Študent/ka
Brezposeln/a
Osnovnošolska raven
Poklicna raven
Srednješolska raven
Univerzitetna raven
Več (magisterij, doktorat)
Da
Ne
Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

6+0=