Brezplačna izobraževanja za zaposlene - pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Vabimo vas k vpisu na strokovna, brezplačna izobraževanja za zaposlene, ki smo jih za vas zasnovali na podlagi potreb in zahtev na trgu dela. Namenjeni so vsem vam, ki želite izboljšati svoje temeljne in poklicne kompetence, povečati svojo zaposljivost in uspešnost pri opravljanju delovnih nalog ter razviti svoje podjetniške sposobnosti ali dejavnost.
 

Programi so brezplačni, zato ne omahujte in izkoristite priložnost.

Prijave zbiramo preko spletne prijavnice.

 

Za mesec APRIL napovedujemo in zbiramo prijave za:

TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Torek, 24. april 2018, ob 16.30. 

Namenjen je vsem vam, ki se že nekaj časa sprašujete, kako fotografi iz lepega, vsakdanjega prizora ustvarijo čudovito fotografijo. Spoznali boste osnovne tehnike in prijeme, ki jih uporabljajo mojstri fotografije ter vam pomagali, da boste v prihodnosti hitro in enostavno v objektiv za vedno lahko ujeli tiste najlepše trenutke.

Kaj potrebujete?

Željo po novih znanjih s področja fotografije, svoj digitalni fotoaparat  (pred tečajem napolnite baterije),

Tečaj je brezplačen in je namenjen vsem zaposlenim nad 45 let.

Obvezne prijave. Prijave zbiramo preko spletne prijavnice. 

Za več informacij lahko pokličete na 05 366 47 53, 041 437 785 ali pišete na info@lu-ajdovscina.si.

 

Trenutno poteka: 

DOMAČA ZELIŠČNA LEKARNA

Ob ponedeljkih - skupina je že polna! 

Tudi vi razmišljate, da bi si pripravili zeliščno lekarno? Pa ne veste kako začeti?

Na tečaju se boste seznanili z zdravilnimi zelišči, ki ne smejo manjkati v domači lekarni. Spoznali boste kje in kako jih nabiramo in shranjujemo ter kakšni so njihovi zdravilni učinki. Predstavili vam bomo tudi zdravilno metodo moksanja in še marsikaj.   

Tečaj je brezplačen in je namenjen vsem zaposlenim nad 45 let. 

 

Za več informacij spremljajte spletno stran Ljudske univerze Ajdovščina.  Za več informacij lahko pokličete na 05 366 47 53, 041 437 785 ali pišete na info@lu-ajdovscina.si.

 

Vabljeni k prijavi!

 

 


 

Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Namen projekta je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, s katerimi želimo povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.


Prijavnica:

Tečaj digitalne fotografije
Zaposlen/a
Upokojenec/ka
Študent/ka
Brezposeln/a
Osnovnošolska raven
Poklicna raven
Srednješolska raven
Univerzitetna raven
Več (magisterij, doktorat)
Da
Ne
Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

5+1=